كاسبي با مشكلات نسخه الكترونيكي

كاسبي با مشكلات نسخه الكترونيكي كاسبي با مشكلات نسخه الكترونيكي هنوز مدت زيادي از خاطره ثبت نام اينترنتي خودرو نگذشته كه در يك نمونه ديگر، يكي از رسانه ها تيتر زده بود «اشتغالزايي با مشكلات سامانه حراج اموال تمليكي!». حالا و با گذشت حدود يك ماه از اجراي طرحي به مراتب بزرگ تر و حساس تر به نام نسخه الكترونيكي، شاهد گلايه هاي متعدد بيماران و حتي انبوهي از انتقادات برخي مجريان و ذينفعان طرح هم هستيم. براي آنكه بهتر بدانيد اوضاع از چه قرار است بد نيست بدانيد، انجمن داروسازان اعلام كرده، به دليل عدم كدينگ استاندارد و عدم يكپارچه سازي سامانه ها، خواه ناخواه وقت بيماران با اجراي نسخه الكترونيكي بيشتر از گذشته گرفته خواهد شد! عدم ثبت اطلاعات بيماران در سامانه يكي ديگر از مشكلاتي است كه باعث پاسكاري مردم بين پزشكان و داروخانه ها شده است. عدم اتصال برخي از بخش ها و بيمارستان ها به سامانه نيز مساله ديگري است كه باعث شده روند درمان بيماران به مشكل بخورد. بيمه هاي تكميلي هنوز به سامانه نسخه الكترونيكي متصل نيستند. تكليف امضاي الكترونيكي بخشي از پزشكان هنوز روشن نيست. رييس كميته سلامت مجلس هم با اعتراف به وجود مشكلات متعدد مي گويد، دست هاي پنهاني مانع از اجرايي نسخه الكترونيكي مي شود. همچنين در نامه شوراي عالي نظام پزشكي خطاب به رييس جمهور آمده است، «هنوز اقدامات قانوني لازم جهت اخذ «گواهي ارزيابي امنيتي افتا» روي سامانه هاي نسخه الكترونيكي بيمه هاي سلامت و تامين اجتماعي انجام نشده و مركز راهبردي افتا صراحتا سامانه هاي مذكور را فاقد امنيت سايبري لازم اعلام كرده است». و در نهايت اينكه چالش مشكلات زمان هاي قطع اينترنت و برق و كندي و اختلال سامانه ها هم پابرجاست. توجه داشته باشيد كه مساله اصلي اينجا اما تنها وجود اين مشكلات و ايجاد رنج و هزينه بيشتر براي بيماران نيست؛ مساله اصلي اين است كه به تمام مشكلات مذكور، آن هم قبل از اجراي طرح، علم و اشراف كامل وجود داشته و با اين حال طرح اجرا شده و طبق معمول احدي از متوليان هم بازخواست نشده است. بازندگان طرح كه تقريبا مشخص است كه مردم هستند و آنها كه مي توانند، گاه قيد نسخه ها را زده و پول آزاد مي دهند؛ اما اين كه چه كساني برندگانِ اجراي ناقص طرح نسخه الكترونيكي هستند؛ قضاوت با شما.