الكامپ به توسعه بازار فاوا در ايران كمك مي كند

الكامپ به توسعه بازار فاوا در ايران كمك مي كند الكامپ به توسعه بازار فاوا در ايران كمك مي كند آي تي من- آزاد معروفي، با اشاره به اينكه بيست و ششمين دوره الكامپ توسط نصر تهران برگزار خواهد شد، بيان كرد: اگرچه الكامپ نمايشگاهي ملي و بين المللي است، اما تاكنون اغلب شركت هايي كه در آن حضور پيدا كرده اند، از اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران بوده اند و با هماهنگي نصر كشور و تهران اين نمايشگاه برگزار مي شده است. البته معمولا نصر تهران بخش عمده ي مربوط به فعاليت هاي نمايشگاه را عهده دار بوده است. وي درباره مشاركت كميسيون هاي تخصصي در نمايشگاه الكامپ توضيح داد: معمولا كميسيون ها در غرفه هاي سازمان استاني خود حضور دارند و اين موضوع در استان تهران نيز به همين شكل خواهد بود. البته بنابر سياست هاي حاكم بر هر دوره، نحوه حضور كميسيون ها متفاوت است. گاهي كنسرسيوم هايي توسط برخي از اعضا ايجاد مي شود و گاهي نيز اعضاي كميسيون ها در غرفه سازمان حاضر مي شوند و پاسخگوي مراجعان خواهند بود. معروفي با اشاره به بخش هاي جانبي نمايشگاه الكامپ از جمله الكام استارز، الكام ترندز و ... تأكيد كرد: محدوديت هاي كرونايي كه امسال با آن رو به رو هستيم ممكن است تا حدودي اجازه برخي از اقدامات توسعه اي در اين حوزه را از ما سلب كند. اما طبيعتا به صورت كلي شوراي سياست گذاري با جمع بندي نظرات اعضا تلاش خواهد كرد در نمايشگاه هاي الكامپ سالانه برخي از ايده ها را براي توسعه هرچه بيشتر اين نمايشگاه اجرايي كند. عضو هيأت مديره نصر تهران با اشاره به حضور استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه الكامپ كه در بخش الكام استارز برگزار مي شود، تأكيد كرد: در ساليان گذشته شاهد بوديم كه برخي از شركت هاي دانش بنيان و استار پي كه در بخش الكام استارز حضور داشتند، به شركت هاي بزرگي تبديل شده اند. بنابراين طبيعتا حضور اين شركت ها در نمايشگاه الكامپ به سرعت چرخه توسعه استارت آپ ها كمك خواهد كرد. او همچنين گفت: نمايشگاه الكامپ موضوعي مهم و حياتي است و طبيعتا مسائلي از جمله توسعه بازار را در بردارد. اين نمايشگاه بدون حضور شركت ها معنايي ندارد. از سوي ديگر حضور دولت، حاكميت و ساير بخش هاي كارفرمايي در الكامپ و ارتباط آنها با شركت هاي حاضر در نمايشگاه نيز بسيار حائز اهميت است. گفتني است نمايشگاه الكامپ 1400 در تاريخ 27 تا 30 بهمن ماه 1400 با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.