مجموع اقدامات روابط عمومي استان ها  بايد در راستاي سياست هاي ابلاغي سند تحول دولت مردمي باشد / نبود رديف اعتباري مستقل در حوزه فرهنگ سازي و ارتباطات از چالش هاي پيش روي روابط عمومي استان گيلان است

مجموع اقدامات روابط عمومي استان ها  بايد در راستاي سياست هاي ابلاغي سند تحول دولت مردمي باشد / نبود رديف اعتباري مستقل در حوزه فرهنگ سازي و ارتباطات از چالش هاي پيش روي روابط عمومي استان گيلان است رشت-ليجار:در ديدار و گفتگو مشاور اداره كل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست با رئيس اداره روابط عمومي محيط زيست استان گيلان مباحثي از قبيل اينكه مجموع اقدامات روابط عمومي استان ها  بايد در راستاي سياست هاي ابلاغي سند تحول دولت مردمي باشد و  نبود رديف اعتباري مستقل در حوزه فرهنگ سازي و ارتباطات از چالش هاي پيش روي روابط عمومي محيط زيست استان است ، مطرح شد. به گزارش ليجار نقل از روابط عمومي حفاظت محيط زيست گيلان ، حسن اجتماعي مشاور اداره كل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست در اين نشست صميمانه اهداف مهندس محسن نقيلو ، مديريت جديد روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست را تبيين و تشريح نمود و تاكيد كرد مجموع اقدامات روابط عمومي استان ها  بايد در راستاي سياست هاي ابلاغي سند تحول دولت مردمي باشد. وي افزود:  سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و سند تحول دولت مردمي، ريل اصلي حركت سازمان حفاظت محيط زيست است و اقدامات روابط عمومي نيز مي بايست در همين راستا باشد. حسن اجتماعي ،در بخش ديگري از سخنانش به ساز و كارها و فرايند تقويت و مشاركت بيشتر  حفاظت محيط زيست استان با سازمانهاي مردم نهاد اشاره كرد و گفت : سمن ها از سرمايه هاي اجتماعي بسيار ارزشمند در دستيابي به توسعه پايدار همگام با محيط زيست محسوب مي شوند ، وي همچنين به راهكارها و شيوه هاي پاسخگويي و تعامل مناسب با رسانه ها و صدا و سيما در راستاي تنوير افكار عمومي اشاره نمود. علي اصغر روشني ، رئيس اداره روابط عمومي محيط زيست گيلان نيز در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از حضور مشاور مديركل روابط عمومي و امور رسانه سازمان در سفر به استان گيلان يادآور شد:  نبود رديف اعتباري مستقل در حوزه فرهنگ سازي و ارتباطات از چالش هاي پيش روي روابط عمومي استان گيلان است و تا به امروز اين موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه حل نشده است. وي افزود : اميدواريم در برنامه هفتم توسعه به اين مهم توجه ويژه شود تا اداره روابط عمومي  با توجه به اعتبار تخصيص داده شده بتواند برنامه ارتباطي تدوين نمايد. شايان ذكر است، در اين نشست مشاور اداره روابط عمومي و امور رسانه سازمان با دكتر رضا زماني سرپرست اداره كل حفاظت محيط گيلان كه در ماموريت كاري بسر مي بردند، در خصوص تقويت و ارتقا ساختار  روابط عمومي استان به صورت تلفني به گفتگو پرداختند.