معاون حوزه ارتباطات دفتر معاون اول رئيس جمهوري: اميدواريم روابط عمومي ها جايگاه اصلي خود را پيدا كنند

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| معاون حوزه ارتباطات دفتر معاون اول رئيس جمهوري گفت: اميدواريم روابط عموميها جايگاه اصلي خود را پيدا كنند، ما مشكلات و كاستي ها را مي دانيم و هماهنگي را براي رسيدن به يك كار گروهي و حرفه اي تمرين مي كنيم. به گزارش ايسنا، اسماعيل رمضاني در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: « امروز سيزدهمين جلسه روابط عمومي هاي دستگاه هاي اقتصادي را به ميزباني وزارت اقتصاد برگزار كرديم. چهارشنبه ها هفت صبح؛ همه پاي كارند به اميد اينكه روابط عمومي ها جايگاه اصلي خود را پيدا كنند. مشكلات و كاستي ها را مي دانيم و هماهنگي را براي رسيدن به يك كار گروهي و حرفه اي تمرين مي كنيم.»