کم مخاطره ترین کشورها برای برپایی پایگاه داده کدامند؟

پایگاه داده پایگاه داده


 طبق گزارشات بدست آمده و به نقل از  سایت خبری ComputerWorld، و شبکه گستر فهرست کم مخاطره ترین کشورها برای برپایی پایگاه داده (DataCentre) منتشر شد.طبق گزارش ارائه شده، آمریکا امن ترین کشور برای برپایی پایگاه داده ها است.
این رتبه بندی بر اساس سنجش مخاطرات فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با برپایی پایگاه داده ها توسط موسسه Cushman & Wakefield تهیه و منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای انگلیس، آلمان و سوئد پس از آمریکا به ترتیب امن ترین کشورها برای برپایی پایگاه داده هستند.
این درحالی است که کشورهای اندونزی، هندوستان و برزیل در سه رتبه آخر کشورهای مورد بررسی این گزارش قرار دارند. این گزارش ۳۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
متغیرهایی که برای تعیین جایگاه هر کشور جهت برپایی پایگاه داده در این گزارش مورد استفاده قرارگرفته عبارت است از پهنای باند، قیمت حامل های انرژی، سهولت تجارت، مالیات، نرخ حقوق کارمندان، بلایای طبیعی، وضعیت آموزش، امنیت انرژی، ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی، تورم و منابع آب. کشور آمریکا علیرغم رویارویی با بلایای طبیعی مثل تندبادهای سهمگین و گردباد در رتبه نخست قرار گرفته.زمستان سال گذشته، تندباد Sandy در آمریکا چندین نیروگاه برق را در شرق این کشور درهم شکست و تعداد زیادی از پایگاه داده ها را به مدت چند هفته از کار انداخت.
آمریکا از نظر بلایای طبیعی در رتبه ۲۹ و از نظر مالیات شرکت ها نیز در رتبه ۳۰ بین ۳۰ کشور بررسی شده در این گزارش، قرار گرفته است اما با رونق بازار رایانش ابری و استفاده رو به افزایش تجهیزات ارتباطی همراه (mobile)، ایجاد پایگاه داده ها در آمریکا رشد زیادی دارد.
بر اساس این گزارش از ۱۵ کشوری که رتبه های برتر را کسب کرده اند، ۸ کشور در اروپا قرار دارند.

هرچند انگلیس به دلیل وابستگی زیاد به سوخت های فسیلی در شاخص های مرتبط با انرژی رتبه پائینی دارد، اما به دلیل برتری در شاخص پهنای باند اینترنت و سهولت تجارت در رتبه دوم این گزارش قرار گرفته است.

شایان ذکر است کشورهای آلمان و فرانسه به دلیل بالا بودن دستمزد نیروی کار در رتبه های اول قرار ندارند و روسیه علیرغم دارابودن از منابع انرژی به دلیل بالا بودن نرخ تورم و عدم ثبات سیاسی و همچنین عدم سهولت تجارت، در رتبه ۲۴ این فهرست قرار گرفته است