5 اصل طلایی روابط‌عمومی

5 اصل طلایی روابط‌عمومی 5 اصل طلایی روابط‌عمومی
پایه اصلی کار روابط‌عمومی، 5 اصل طلایی انسانی یعنی اعتماد، اعتقاد، اطمینان، صداقت و شهامت است که شکل و بینان اولیه آن توسط روابط‌عمومی سازمانها نقس بسته می شود در اصل بنیان و راه اصلی ارتباط دو طرفه با مخاطبان و مجریان را روابط‌عمومی ها می سازند حال این راه چگونه باید ساخته شود از چه مواردی باید ساخته شود؟ چگونه از آن استفاده شود ؟ و... بستگی به میزان مهارت، برنامه ریزی و استراتژی روابط‌عمومی ها دارد.

توجه به دیدگاهها، ایده ها و افکار مخاطبان؛ اساسی ترین کار روابط‌عمومی هاست، آنها با این کار و آگاهی از توانمندی و میزان آگاهی مخاطبان، مسیرهای مناسبی را طراحی و پیش بینی می کنند، در این مسیرها هوشمندانه از گذاره هایی برای معرفی خدمات و دستاوردهای سازمان استفاده می کنند و افکار مخاطبان را به طور نامحسوس تحت تاثیر قرار داده و به سوی آنها هدایت می کنند.

کار روابط‌عمومی، برداشتن موانع و هموار کردن راه های دسترسی به سازمان است تا مخاطب احساس کند پیشنهادها و دیدگاهها و نظرات او در سازمان تاثیرگذار و بکار گرفته می شود و در اصل ساختن جاده ای با استفاده از دیدگاهها و پیشنهادهای مخاطبان است و بزرگترین مزیت راه شفافیت و برداشتن سرعت گیرها و موانع جریان سیال اطلاعات دو جانبه هم از طرف مخاطبان و هم از طرف سازمانهاست.

عمومی روابط‌عمومی برای مخاطب حکم یک بازار دارد، روابط‌عمومی بازار پیام است که به مخاطب متناسب با سلیقه خود حق انتخاب می دهد که وقتی وارد آن می شود بتواند هر نوع کالایی که دوست دارد انتخاب کند.

نگاه به موضوعات در روابط‌عمومی با نگاه دیگران تفاوت اساسی دارد چون این یک نگاه معمولی نیست، نگاه روابط‌عمومی به مسائل مانند نگاه عقابی است برای شکار در یک لحظه و موقعیت مناسب، بنابراین یکی دیگر از کارکردهای روابط‌عمومی، روابط‌عمومی گفتگوست که بدنبال گفت و گو تعامل با مخاطبان است تا آنها با زوایای وجود سازمان آشنایی بیشتری پیدا کنند برای مشارکت در طرح های و برنامه های سازمان.

روابط‌عمومی" اغلب در کنار تغییر نقش‌ها، کارکردها و پیشرفت‌های جهانی در زمینه اطلاعات و فناوری های ارتباطات تکامل می‌یابد و به سازمان و مردم کمک می کند تا ارتباط موثر و سازگاری با یکدیگر داشته باشند و بطورکلی روابط‌عمومی یک فرآیند ارتباطی استراتژیک است که روابط سودمند متقابلی را بین سازمان ها و مردم ایجاد می کند.

روابط‌عمومی در هسته خود، در مورد تأثیرگذاری، درگیر کردن و ایجاد رابطه با مخاطبان کلیدی در بسترهای متعدد به منظور شکل دادن و چارچوب بندی درک عمومی از یک سازمان است.

روابط‌عمومی همچنین شامل موارد زیر است:

- پیش‌بینی، تحلیل و تفسیر افکار عمومی، نگرش‌ها و موضوعاتی که ممکن است تأثیری خوب یا بد بر عملیات و برنامه‌های سازمان داشته باشد.
- مدیریت مشاوره در تمام سطوح سازمان با توجه به تصمیمات خط مشی، دوره های عمل و ارتباطات - از جمله ارتباطات بحران - با در نظر گرفتن پیامدهای عمومی آنها و مسئولیت های اجتماعی یا شهروندی سازمان.
- حفظ شهرت یک سازمان.
- تحقیق و ارزیابی، به طور مستمر، برنامه های اقدام و ارتباطات برای دستیابی به درک آگاهانه عمومی لازم برای موفقیت اهداف سازمان. اینها ممکن است شامل روابط کارمند، جامعه یا دولت؛ و برنامه های دیگر باشد.
- برنامه ریزی و اجرای تلاش های سازمان برای تأثیرگذاری یا تغییر خط مشی عمومی.
- تعیین اهداف و مدیریت منابع مورد نیاز برای انجام همه موارد فوق.
- نظارت بر ایجاد محتوا برای جذب مشتری و ایجاد سرنخ.

روابط‌عمومی کاری طاقت فرسا و پراسترس در ارتباط با افکارعمومی و مخاطبان بوده و تجارت متقاعدسازی برای جلب توجه مخاطبان است. شما در حال تلاش برای متقاعد کردن مخاطبان در داخل سازمان یا بیرون از آن هستید که ایده شما را تبلیغ کنند، محصول شما را خریداری کنند، از موقعیت شما حمایت کنند یا دستاوردهای شما را تشخیص دهند.

افراد روابط‌عمومی قصه گو هستند. آنها روایت هایی را برای پیشبرد برنامه خود می سازند. روابط‌عمومی را می توان برای محافظت، افزایش یا ایجاد شهرت از طریق رسانه ها، رسانه های اجتماعی یا ارتباطات خود تولیدی استفاده کرد. یک کارشناس روابط‌عمومی، سازمان را خوب تجزیه و تحلیل می کند، پیام های مثبت را پیدا می کند و آن پیام ها را به داستان های مثبت تبدیل می کند. وقتی خبر بد است، می توانند بهترین واکنش را ارائه دهند و آسیب را کاهش دهند.

پرینستون ریویو خاطرنشان می کند: «یک متخصص روابط‌عمومی یک شکل دهنده تصویر است. وظیفه آنها ایجاد تبلیغات مثبت برای مخاطب و افزایش شهرت آنهاست... آنها عموم را در مورد فعالیت سازمان های دولتی مطلع می کنند، سیاست ها را توضیح می دهند».

روابط‌عمومی در مقابل تبلیغات

تبلیغات حوزه ای است که اغلب با روابط‌عمومی همپوشانی دارد. هم تبلیغات و هم روابط‌عمومی برای دستیابی به جلب توجه مخاطبان کار می کنند، البته به روش های مختلف. تبلیغات مستقیماً با مشتریان ارتباط برقرار می کند تا یک محصول را تبلیغ کند و توضیح دهد که چرا در مقایسه با خدمات رقیب برتر است. روابط‌عمومی شامل ارتباط دو طرفه با مخاطبان در مورد اینکه چرا خود سازمان شایسته توجه آنهاست. روابط‌عمومی می تواند به باز کردن گفتگو با مخاطبان برای کمک به تبلیغ کنندگان در تلاش برای فروش کمک کند و به این دو زمینه اجازه می دهد تا در ارتباط با نیازهای مخاطبان و افزایش فروش کار کنند.