اتاق فکر و نقش آن در روابط عمومی

اتاق فکر اتاق فکر
 مقدمه
در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه ازعواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. امری که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست.

تاریخچه اتاق فکر
نقش اولیه اتاق‌های فکر، ایجاد پل بین جهان ایده و عمل می‌باشد. واژه Think tank یا اتاق فکر برای اولین بار به طور رسمی در ایالات متحده و در خلال جنگ جهانی دوم مطرح شد، اما اصطلاح Think tank برای اشاره به فضاهای خاص و امنی که طراحان و استراتژیست‌های نظامی برای تبادل نظر در آن اجتماع می‌کردند، استفاده می‌شد. با گذشت زمان کاربرد این اصطلاح نیز گسترده‌تر شد و حوزه معنایی وسیع‌تری را دربرگرفت.

نسل اول اتاق‌های فکر ایالات متحده، موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی بودند که در دهه اول قرن 20 باهدف انجام پروژه‌های آکادمیک، تربیت نخبگان سیاسی، جهت دهی غیرمستقیم سیاست‌های دولت بدون جهت‌گیری سیاسی و یا گرایش به جناح سیاسی خاص شکل گرفتند. موسسه تحقیقاتی دولتی (The Institute for Government Research 1916) ، موسسه بروکینگز 1972 (Brookings Institution) و موسسه دست راستی آمریکن اینترپرایز (The American Enterprise) ، مهمترین نمونه‌های نسل اول اتاق‌های فکر در ایالات متحده می‌باشند.

نسل دوم اتاق‌های فکر در ایالات متحده تقریبا همزمان با پایان جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود نهادند. جهت‌گیری این اتاق‌های فکر باتوجه به شرایط جدید بین‌المللی (ظهور ابر قدرت‌های جدید و انزوای اقتصادی، سیاسی و نظامی اکثر کشورهای اروپایی، آغاز دوران جنگ سرد و دیگر ملزومات یک جهان دوقطبی) بسیار متفاوت با نسل اول اتاق‌های فکر بود. شرکت RAND طرف قرارداد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده (1948)، موسسه‌هادسون (Hudson Institute) و موسسه اربن (Urban Institute) نمونه‌هایی از اتاق‌های فکر نسل دوم ایالات متحده می‌باشند.

نسل سوم اتاق‌های فکر تقریبا تحولی عظیم در موسسات مطالعاتی تحقیقاتی به وجود آوردند. این نسل از اتاق‌های فکر همزمان با اوج مصرف‌گرایی و سرمایه‌داری در آمریکا به وجود آمدند. تلاش عمده این نسل از اتاق‌‌های فکر، یافتن بازار مناسب برای محصولات به اصطلاح روشنفکرانه و عالمانه خود بود. مرکز مطالعات‌استراتژیک و بین‌المللی(The center for strategic and (international studies ، بنیاد هریتج (Heritage Foundation 1963) و موسسه کاتو (CATO 1997) نمونه‌هایی از اتاق‌های فکر نسل سوم آمریکا می‌باشند.

اتاق فکر در ایران
شروع به کار رسمی اتاق فکر در ایران را از سال۱۳۷۱ بیان می کنند که با بحث های مفاهمه فکری و بر این اساس که مفاهمه فکر دو لایه شرقی و غربی دارد شروع شده و رویکرد اصلی آن شناسایی افکار غربی در مقابل افکار بومی بوده است. در ادامه دور دوم مباحث اتاق فکر پیرامون منطق بنیادین فکر و مواردی همچون مسئله فکر، تئوری های فکر، کارگاه های فکرسازی ، تکنولوژی فکر و... بوده است. در عین حال دور سوم اتاق فکر که از ۱۳۸۴ شروع شد بر پژوهش‌های حکومتی، کانون های تفکر، انتظار سازمان‌های دولتی از کانون‌های تفکر و اتاق فکر حکومتی تاکید شده تا ضرورت و شاخص های اتاق فکرحکومتی طراحی شود و احیای فلسفه فکر ایرانی و جامع ترین اندیشه و کتاب در حوزه فلسفه فکر و ذهن را دنبال می کند.

بنابر آمار ارایه شده در سایت موسسه نیرا (Nira) در کشور ایران تنها دو موسسه «دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل» و «موسسه اندیشگاه شریف» در این حوزه فعال هستند.

از دیگر اندیشگاه‌های ایرانی می‌توان به اندیشگاه نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اندیشکده راهبردی امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران، اندیشکده سیوان و اندیشکده صنعت و فناوری و نیز سایر اندیشگاه‌ها و کانون‌های تفکر وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از اتاق های فکر سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که در بعضی کشورها مانند کانادا و آمریکا از آنها با معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شود. همچنین در بین بسیاری از اتاق های فکر که توسط دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و گروه‌های ذینفع تأسیس می‌شوند، بعضی منتج به کسب درآمد از راه مشاوره و پژوهش هستند. (سیناپرس، 1397)

تعریف Think – Tank
برای اتاق فکر تعاریف مختلفی ارائه شده و هرکدام از زاویه ای خاص به این موضوع پرداخته اند، که تعدادی از آ نها در زیر آورده شده است. در ابتدا لازم به ذکر است که هیچ توافقی بر آن چه که ضرورتاً اتاق فکر را تعریف کند، وجود ندارد. تعاریف زیادی پیشنهاد شده؛ ولی هیچکدام از آنها رضایتبخش نبودند.

دیکشنری مریام وبستر اینگونه کانون فکر را تعریف می کند: کانون تفکر یک گروه یا مرکز سازماندهی شده توسط دولت یا بخش خصوصی برای انجام پژوهش در مورد مسائل سازمانی است. دیکشنری آمریکایی هریتج کانون تفکر را گروه یا مؤسسه ای تعریف می کند که به منظور انجام پژوهشهای مسئله یابی در زمینه امور اجتماعی، فناوری و راهبردهای سیاسی یا نظامی تأسیس شده است. اتاقهای فکر را به عنوان سازمانی که ماموریت اصلی آن شکل دهی و تأثیرگذاری بر خط مشی عمومی بر اساس پژوهشها و آنالیز است، می توان نام برد. (Koellner, 2013,1)

بوچر اینگونه کانون تفکر را تعریف و تأکید می کند که این 9 ضابطه مبتنی بر پژوهشهای پیشین دانشگاهی است:
1. اتاقهای فکر سازما نهایی پایدارند؛

 2. متخصص در تولید راه حل برای خط مشی عمومی هستند؛

 3. آ نها کارمندهای دائمی دارند که به پژوهش اختصاص یافته اند؛

 4. آ نها ایده های ناب و آنالیز و توصیه تولید می کنند؛

 5. آنها ارتباط دهنده بین تصمیم سازان و نظرات عمومی هستند، پس باید سایت داشته باشند؛

 6. به عنوان سازمان، پاسخگو برای فعالیتهای دولتی نیستند؛

 7. آ نها عموماً تلاش می کنند تا پژوهشهای خود را مستقل انجام داده و سرسپردگی به علایق خاصی نداشته باشند؛
8. فعالیت اصلی آ نها برای آموزش یا گرفتن گواهینامه علمی نیست؛

 9. هدف اصلی و صریح افزایش منافع عمومی شبیه گروههای تجاری صرف نیست. (BOUCHER, 2014: 2,3)

گودمن نیز در تعریفی، کانون تفکر را سازمانی می داند که وظیفه پژوهش در زمینه مسائل مشخص و ترغیب و تسهیلِ تعامل دانشمندان و خردمندان برای کشف راه حل های جدید برای اهداف تعیین شده را بر عهده دارد. (Goodman, 2005)

اندرو ریچ نیز اتاق های فکر را اینگونه توصیف می نماید:
آنها سازمانهای غیرانتفاعی و مستقلی هستند که به گونه ای اصولی بر تخصصها و ایده ها برای کسب حمایت و تحت تأثیر قرار دادن فرایند سیاست سازی تکیه دارند. (Andrew Rich, 2004)

ادبیات جدید برای کانون های تفکر، تعاریف جدیدتری را پیشنهاد می دهد که اغلب با برداشتهای ذهنی امریکایی مطابقت داشته و نیاز به تجدیدنظر دارد. به عنوان نمونه، فرضیه پذیرفته شده توسط امریکاییها درباره اتاق فکر، خودگردانی و مستقل بودن است. (Weaver,1989, 563; Rich, 2004, 11 & Koellner, 2014) که این موضوع هم از نظر تجربی و هم از نظر تئوری به چالش کشیده شده است. (Medvetz, 2012, 32; & Koellner, 2014)

در ادبیات غربی در حوزه اتاق فکر هم تفاوتهایی وجود دارد. برخی اتاق فکر را به عنوان سازمان مستقل تعریف کرده اند. (McGann & Weaver,2000 & Rich, 2004) برخی دیگر در استقلال اتاق فکر از تجارت یا ذی نفعان سیاسی تردید کردند. (Pautz, 2012 & Stone, 2007)

ادیانی اتاقِ فکر را این گونه تعریف می کند:
اتاق فکر، اتاق مفهوم سازی و مفهوم ستانی در حوزه انسانی است. این اتاق، راهبرد «عقلانی - منطقی برای نهادهای فکرسازی، فکرورزی و بازسازی فکرهاست. اتاق فکر، اتاقی برای فکرکردن و فکرورزی روشمند در خانه تاریکی هاست.
کانون تفکر به مثابه سیاست پژوهی برای سیاست سازی و سیاست گذاری است. (ادیانی، 1393)

نویسندة کتاب اتاق فکر چنین تعریفی را برای اتاق فکر ارائه کرده است: اتاق فکر، ساختاری برای مدیریت سیستمی افکار به منظور حل مسئله، تصمیم سازی، سیاست گذاری، فکرستانی، فکرورزی، فکرپژوهی، فکرسازی و تعالی فکری با مدیریت فکر بر فکر است. (راهداری، 1393)
 
کارکردهای اتاق فکر
با گسترش دانش و تخصصی شدن عرصه های علمی، نیاز به نوآوری فکری روزبه روز بیشتر احساس و نیاز به افرادی که بتوانند افکار جدیدی به مجموعه مدیران و تصمیم گیران کشورها ارائه کنند، بیشتر نمایان می شود. این افراد کسانی هستند که در اتاقهای فکر ایده های جدید تولید می کنند تا جامعه راهی تازه در عرصه های مختلف حیات خود بپیماید. در این مقاله تلاش شده ضمن آشنایی با سوابق اتاقهای فکری، به کارکردهای اجتماعی آن پرداخته شود.از نخستین سالهای سده بیستم میلادی، چالشهای اقتصاد صنعتی و روابط پیچیده در امور بازرگانی و تحولات نوین در عرصه های سیاست خارجی، موجب شد دولتها به این واقعیت پی ببرند که به دانش روز و اطلاعات علمی و دقیقی در زمینه های مذکور نیاز دارند. بدین ترتیب، در ایالات متحده و همچنین در اروپا موج اقدام برای تشکیل مراکز تخصصی تحقیقاتی و فکری در جهت تربیت کارشناسهای خبره و تحقیقات ویژه برای یافتن راه حلهای مورد نیاز به راه افتاد. این موج سبب شد تعداد زیادی از مراکز پژوهشی دانشگاهی یا شبه دانشگاهی تأسیس شوند که کارشان به جای تربیت دانشجو، تهیه راهکارهای تخصصی برای حل مسائل پیش رو بود. از نخستین نمونه های معروف این کانونهای اندیشه می توان به «بنیاد کارنگی برای صلح جهانی» (تأسیس در سال 1910 در آمریکا)، «مؤسسه مطالعات اقتصادی جهانی کیل» (تأسیس در سال 1914 در آلمان)، «مؤسسه بروکینگز» (تأسیس در سال 1916 در آمریکا) و «مؤسسه سلطنتی مطالعات روابط بین الملل» (تأسیس در سال 1920 در انگلستان) اشاره کرد.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، تقاضا برای استخدام کارشناسان خبره در امور بین الملل، دفاعی و امنیتی برای کمک به سازمان های دولتی، دفاعی و امنیتی افزایش یافت و همین امر به رشد کانونهای اندیشه بیشتر انجامید. در ایالات متحده بنگاه «رند» که در 1948 تأسیس شده بود، همراه با گروه دیگری از سازمانها و مؤسسات پژوهشی به تربیت نیروهای خبره در امور دفاعی و طراحی ساختارهای دفاعی و نظامی تازه پرداختند و گروههای کوچکتری از کانونهای اندیشه را به صورت قراردادی در کنار خود به کار واداشتند.تحولات اجتماعی و آشوبهای سیاسی دهه 1960 موج دیگری از کانونهای اندیشه را به وجود آورد. این کانونهای اندیشه بر فعالیتهای اجتماعی و امور مربوط به محیط زیست تمرکز داشتند که یکی از آنها «مؤسسه امور شهری» تأسیس در سال 1968 بود.

در همین زمان، نگرانی نسبت به بحرانهای فزاینده درامور سیاسی و اقتصادی جهان سوم موجب شد گروه تازه ای از کانونهای اندیشه که فعالیت اصلی آنها تحقیق درباره مسائل جهان سوم بود تأسیس شوند. از نمونه های مهم این مراکز می توان به «مرکز توسعه بین المللی» تأسیس در سال 1959 در آلمان، «مرکز توسعه خارجی» تأسیس در سال 1960 در انگلستان و «مرکز مطالعات اقتصادهای در حال توسعه» (تأسیس در سال 1960 ) در ژاپن اشاره کرد. یکی از مهمترین وظایف این کانونهای اندیشه تحقیق در زمینه های مختلف فعالیت در امور اقتصادی کشورهای جهان سوم در شرایط درگیریهای سیاسی میان بلوکهای شرق و غرب بود.

اتاقهای فکر (کانون اندیشه یا کانون تفکر) با هدف ایجاد پلی میان قدرت و دانش تأسیس شدند. در واقع، کانونهای تفکر ساختارهای مناسبی برای به کارگیری فکر، ایده، علم و دانش برای خدمت به قدرت بودند. به عبارت دیگر، کانونهای فکر با مأموریت پشتیبانی فکری و مشاوره ای از سیاستگذاران و تصمیم گیران حکومتی و با هدف سیاست پژوهی متولد شدند و از طریق مطالعات و پژوهشهای علمی، به حل مسائل و مشکلات سیاستمداران و مدیران می پرداختند. کانونهای تفکر، نهادهای دور از عرصه های اجرایی بودند که سیاستگذاران، مدیران و رهبران را در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری (قبل از وقوع مسأله، در حین مواجهه، زمان خلق گزینه ها و راهکارها، موقع تصمیم گیری و بعد از آن در برخورد با پیامدها) همراهی می کردند. بر اساس مطالعات مؤسسه ملی پیشرفتهای پژوهشی ژاپن، حدود 320 کانون تفکر در 89 کشور جهان مشغول به کار هستند که بیش از یک سوم آنها متعلق به ایالات متحده است. البته، اتفاق نظری در مورد تعداد این کانونها در سطح جهانی وجود ندارد؛ به عنوان مثال، طبق آمار وزارت علوم، تعداد این کانونها در انتهای سال 1383 برابر با 900 بوده است. (بهروز پورسینا، 1386)

اهداف اتاق فکر
شناسایی فرصت ها و تهدید ها
ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری
بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی دانشگاه.
ارتقای توانمندی کارشناسان حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه .
ترویج و اشاعه فرهنگ کارگروهی حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه
اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده وفکرجدید
بررسی وتبادل نظز زوی طرح های پیشنهادی مدیریت برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه
تقویت ورشدروحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ،همدلی وهمفکری وهمگرایی سازمان .

وظایف اتاق فکر
کانون تفکر، اطلاعات تحقیقاتی بی طرفانه و مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار می دهد. بررسی برنامه ها و سیاستهای مختلف، شناخت تهدیدها، فرصتها، قوتها و ضعفها، انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه سایر کشورها و الگوبرداری از آنها و در نهایت، بومی سازی این الگوها و ارائه راه حلهای مناسب، از مهمترین وظایف اتاقهای فکر است.

اتاق فکر، اطلاعات تحقیقاتی را جمع آوری و آنها را به صورت بانکهایی دسته بندی می کند. در این زمینه، تبادل اطلاعات با تمامی مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج کشور اهمیت فراوان دارد. نتایج حاصل از این تحلیلها باید از طرق مختلف به اطلاع عموم مردم جامعه و دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه برسد.

نقش چنین کانونهایی از آن نظر اهمیت دارد که می توانند شرایطی فراهم آورند که سیاستگذاران و مدیران تحت تأثیر متفکران، اندیشمندان و متخصصان باشند، نه اینکه متفکران تحت تأثیر مدیران قرار داشته باشند.: (بهروز پورسینا،1386)
شناسایی دقیق مشکل/ مسئله و عوامل موثر بر ایجاد آن.
جمع آوری اطلاعات لازم پیرامون عوامل شناسایی شده.
تجزیه و تحلیل علل ایجاد مسئله، دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و سایر معیارها.
یافتن راه حلهای مختلف برای رفع هر یک از علل ریشه ای.
انتخاب مناسب ترین راه حل ها جهت اجراء.
پیگیری اجرای راه حل های انتخاب شده و بررسی نتایج حاصل از آنها.
تهیه و تدوین گزارش طرح ها و پروژه های ارجاع شده و ارسال آن به مبادی ذی ربط.
بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات، طرح ها و پروژه های انجام شده توسط کارشناسان حوزه و نقد آن.
تولید و خلق ایدههای مناسب برای حل مسائل و همچنین تدوین، صورتبندی و مستندسازی آنها است. (دانشگاه کاشان)

اصول و ویژگیهای اتاق فکر
اتاقهای فکر به دلیل ماهیت سیستمی خود علاوه بر کارکنان و محققان داخلی خود، با افراد متفاوت و متعددی خارج از سازمان خود نیز کار می­کنند. علاوه بر این، یکی از نقشهای این اتاقها پرورش مدیران آینده و همچنین استفاده از تجربیات مدیران کنونی است. در واقع مدیران به منزله مشتریان اصلی آنها محسوب می شوند. کلان نگری، خودباوری و بالندگی، دانش محوری، نوآوری و خلاقیت و فرصت­یابی و فرصت­سازی از اصول و ارزش­های حاکم بر اتاق فکر است.

اتاق فکر چهار ویژگی عمده دارد که آن ها را از سایر سازمان ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متمایز می سازد:
1- جمع اندیشی
افزایش حجم اطلاعات، گسترش روابط بین المللی و افزایش عوامل تاثیرگذار در امر تصمیم سازی و استراتژی پردازی، ضرورت تفکر جمعی و جمع اندیشی را محرز کرده است. اتاق فکر در واقع الگوی سازمانی جمع اندیشی است که در پرتو این ضرورت به وجود آید.
فعالیت اتاق های فکر باعث شد که فرآیند جمع اندیشی رشد و گسترش پیدا کند و توانایی خود را برای حل مسایل بزرگ نشان دهد.

2- تولید فرآورده های فکری و انتقال به مخاطب
یکی دیگر از ویژگی ها و در واقع وظایف اتاق های فکر، تولید و خلق ایده های مناسب برای حل مسایل و همچنین تدوین، صورت بندی و مستندسازی آن ها است. ساختار و نوع فعالیت اتاق های فکر به گونه ای است که خلاقیت را برای ایده پردازی افزایش داده و میدانی را برای تضارب آرای مختلف که معطوف به حل مسایل هستند ایجاد می کند، اما اگر ایده ها و آرای به دست آمده اولاً جمع بندی و خلاصه سازی نشود و ثانیاً به گونه ای مفید و جذاب برای مخاطبان ارایه نشوند، اتاق فکر به اهداف خود دست نیافته است، لذا اتاق های فکر علاوه بر شناخت و حل مسایل، تلاش عمده ای را صرف رساندن پیام های خود به مخاطبان تا حصول آخرین نتایج مورد نظر به عمل می آورند. اتاق های فکر در تعامل با دستگاه های اجرایی، صرفاً تصمیم ساز هستند و نباید درگیر مسایل اجرایی و یا توجیه کارشناسانه تصمیم های روزمره دستگاه ها شوند.

3- معطوف بودن کوشش ها به مسایل روز
روح حاکم بر فعالیت اتاق های فکر و آنچه که در بطن تمام فعالیت هایی که در اتاق های فکر صورت می گیرد، باید معطوف به تصمیم سازی و استراتژی پردازی بر روی مسایل سازمانی و مباحث روز جامعه باشد؛ مسایلی که اگر به آن ها پرداخته نشود، مشکلاتی را برای حال و آینده سازمان های مربوطه و آینده کشور به وجود می آورد.

4- درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی
سیاستگذاری اتاق های فکر سیاست ساز هستند نه سیاست گذار؛ بدین معنی که این اتاق های فکر غالباً نهادهایی پیشنهاد دهنده هستند و درگیر مسایل اجرایی و حقوقی سیاستگذاری نمی شوند. همچنین اتاق های فکر در تعامل با دستگاه های اجرایی و یا توجیه کارشناسانه تصمیم های روزمره دستگاه ها شوند.

 ویژگی های فرعی اتاق های فکر
همچنین اتاق های فکر علاوه بر چهار ویژگی اصلی؛ هشت ویژگی فرعی دیگر نیز دارند که عبارتند از:
- نقد گفتمان وضعیت فکری و دانشی برای ساختن وضعیت موقعیت فکری جدید
- دعوت به موضوع خودباوری، خودآگاهی و فراهم سازی فکر خود بنیاد و فراهم نمودن منطق امکان خود اصلاحی
- به وجود آمدن دغدغه فکرورزی و فکرسازی پایه جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری
- زیرساخت مدل های طرح و برنامه ای و شیوه ای برای اعمال مدیریت فکری
- باشگاه فکرسازی و راهی برای حاکمیت تفکر
- هدایت ذهن جامعه به سمت نوگرایی
- کانونی برای فکر کردن و فکرورزی روشمند
- ورودی افکار و اندیشه ها به نظام تصمیم سازی

 شرایط استفاده از اتاق فکر
- فرد متقاضی استفاده از اتاق فکر، باید جزء کارکنان سازمان باشد.
- مساله برای طرح در اتاق فکر، باید به صورت کتبی و از سوی یکی از شوراها و کمیته ها یا مدیران سازمان ارجاع شده باشد.
- فرد متقاضی می بایست برای استفاده از اتاق فکر با واحد مربوطه و متصدی اتاق فکر هماهنگی لازم را به عمل آورده باشد.
- استفاده از اتاق فکر برای هر فرد یا گروه هم عمل در هفته حداکثر سه ساعت و حداقل در هر نوبت یک ساعت در وقت اداری خواهد بود به جز در موارد ضروری به تشخیص و پیشنهاد مدیران سازمان یا شورا و کمیته ها.
- لازم است برای هر گروه هم عمل یک سرگروه از سوی مدیران یا کمیته ها و شوراهای سازمان به متصدی اتاق فکر معرفی شود.

نتیجه گیری/ مشکلات ساختاری و کانون تفکر
رفع مشکلات ساختاری در بخش های آموزشی، مخابراتی، اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور، از جمله مسائلی ست که دارای اولویت است.
اگر به زمان تولد و عمل زایش نخستین کانون های تفکر در آمریکا بیندیشیم، ملاحظه می کنیم که آن ها، به هیچ وجه مشکل های ساختاری بخش های ما را نداشتند در صورتی که در ایران، از هر معضلی مهم تر و بزرگ تر، معضل ساختاری – سازمانی ست که باید حل شود تا راه برای حل سایر مشکل ها هموار گردد. (ذکیه غنی، 1393)

اتاق فکر زمانی کارکرد و آثار سازنده خود را در عرصه های مختلف خواهد داشت که از خطرات و آفات زیر مصون بمانند:
- از دست دادن استقلال و قدرت آزاداندیشی مثلاً به دلیل وابستگی های اقتصادی، سیاسی و ...
- عدم وجود افراد استراتژیست و صاحب فکر در میان اعضا
- وارد شدن به حوزه کارهای اجرایی و سیاستگذاری
- عدم مهارت کافی در زمینه دانش تفکر
- کافی نبودن افراد متخصص در رشته های گوناگون که نتیجه آن عدم کامل اندیشی است
- هماهنگ نبودن با شرایط جامعه و همسو نبودن با زمان