مدير روابط عمومي بانك پارسيان : مردم تاحد امكان از مراجعه حضوري به شعب خودداري كنند

مدير روابط عمومي بانك پارسيان : مردم تاحد امكان از مراجعه حضوري به شعب خودداري كنند مدير روابط عمومي بانك پارسيان : مردم تاحد امكان از مراجعه حضوري به شعب خودداري كنند بانكداري الكترونيك، روش بهينه خدمت رساني بانكي در پيشگيري از همه گيري بيماري هامدير روابط عمومي بانك پارسيان از مشتريان و مراجعه كنندگان به بانك ها خواست تا حد امكان امور بانكي خود را غير حضوري انجام دهند و از مراجعه حضوري به شعب خودداري كنند. مريم وحيدنيا با اشاره به لزوم پيشگيري از خطرات ناشي از همه گيري ويروس كرونا ، بر ضرورت رعايت نكات بهداشت فردي و نظافت و ضدعفوني كردن بانك ها تاكيد كرد و از مشتريان بانك ها خواست تا براي حفظ سلامتي خود از اپليكيشن ها و سامانه هاي بانكداري الكترونيك كه از امنيت بالايي برخوردارند، براي انجام امور بانكي خود استفاده و تا حد امكان از مراجعه حضوري به شعب خودداري كنند. مدير روابط عمومي بانك پارسيان خاطرنشان كرد: خوشبختانه در برهه كنوني سرعت رشد و توسعه فناوري اطلاعات در بانك ها بويژه بانك پارسيان بسيار بالاست و قابليت و ظرفيت هاي قابل توجهي در حوزه بانكداري الكترونيك و ديجيتال داشته كه افراد را از مراجعه حضوري به شعب بي نياز مي سازد. مريم وحيدنيا به تحول بانك پارسيان در حوزه بانكداري الكترونيك و بانكداري ديجيتال اشاره و خاطرنشان كرد: خدمات و محصولات نوين اين بانك توانسته به نحو بسيار مطلوبي در ميان مشتريان رخنه كند، به طوري كه مشتريان اين بانك امروز با اين خدمات نه تنها حساب هاي بانكي بلكه وجوه خود را نيز مديريت مي كنند. وي با تاكيد بر ضرورت پيشگيري و مراقبت از بيماري كرونا در جامعه، افزود: شبكه بانكي و مشتريان گرانقدر آنها در متوقف كردن زنجيره اين بيماري مي توانند كمك شايان توجهي به كشور نمايند. منبع:بانك پارسيان  مطالب ديگر در حوزه بانك ها را در توريسم پرس دنبال كنيد.