آمادگي شبكه ملي اطلاعات براي كلاس هاي غيرحضوري دانشگاهها

آمادگي شبكه ملي اطلاعات براي كلاس هاي غيرحضوري دانشگاهها نايب رئيس شركت ارتباطات زيرساخت درپي تصميم برخي دانشگاه ها و مدارس براي آموزش غيرحضوري به دليل شيوع ويروس كرونا گفت: زيرساخت شبكه ملي اطلاعات آمادگي ارتباط رساني به اين خدمات را دارد. سجاد بنابي از آمادگي شبكه ارتباطي كشور براي برگزاري كلاس هاي غيرحضوري در پي شيوع ويروس كرونا خبر داد و گفت: زيرساختهاي ارتباطي كشور آماده ارائه خدمات به دانشگاه ها و مدارس براي ايجاد كلاس درس غيرحضوري است. وي گفت: هم اكنون دانشگاه ها از طريق شبكه علمي كشور از شبكه ملي اطلاعات سرويس مي گيرند؛ البته متولي شبكه علمي كشور، شركت ارتباطات زيرساخت نيست و اپراتور شبكه علمي به صورت مستقل به مجموعه شبكه دانشگاه ها سرويس مي دهد و شركت ارتباطات زيرساخت، تنها متولي برقراري زيرساخت هاي مدنظر است. بنابي خاطرنشان كرد: هم اكنون زيرساخت پهناي باند و فيبرنوري مورد نياز در اختيار تمامي دانشگاه ها قرار دارد و مشكلي از اين بابت گزارش نشده است؛ در همين حال شبكه مدارس نيز كه از طريق شبكه رشد به هم متصل هستند، مشكلي از بابت زيرساخت هاي ارتباطي ندارند. وي با اشاره به تصميم برخي مدارس و دانشگاه ها براي برگزاري كلاس هاي درس غيرحضوري گفت: هم اكنون مشكل زيرساخت ارتباطي در دانشگاه ها و مدارس وجود ندارد و موضوع اصلي براي برگزاري كلاس هاي درس غيرحضوري، داشتن محتوا و پلتفرم آموزشي در هر رشته و درس است كه بايد توسط دانشگاه ها و آموزش و پرورش براي مدارس آماده شود. نائب رئيس هيئت مديره شركت ارتباطات زيرساخت تاكيد كرد: هرگونه درخواست براي ارائه خدمات زيرساختي به دانشگاه ها و مدارس قابل انجام است و شبكه ملي اطلاعات قابليت ارائه تمامي زيرساختهاي ارتباطي را براي خدمات رساني در برقراري ارتباطات غيرحضوري دارد. اما در اين موارد، موضوع اصلي به لايه خدمات دسترسي در شبكه باز مي گردد كه مدارس و دانشگاه ها بايد از اپراتورها درخواست خدمات كنند./مهر