خسارت كرونا به مايكروسافت!

خسارت كرونا به مايكروسافت! به گزارش سيتنا به نقل از تلگراف، مايكروسافت اعلام كرده به دليل شيوع ويروس كرونا در چين و تاثير آن بر چرخه تامين ذخاير محصولاتش، نمي تواند به درآمد پيش بيني شده در تابستان 2020 دست يابد. مايكروسافت جديدترين شركت آمريكايي است كه در نتيجه انتشار اين ويروس با اختلال و كاهش درآمد پيش بيني شده، روبرو مي شود. مايكروسافت اعلام كرد بخش توليد رايانه هاي شخصي اش نمي تواند به درآمدي كه پيش بيني شده دست يابد. اين بخش تبلت هاي سرفيس را توليد مي كند و ليسانس ويندوز را به توليدكنندگان رايانه مي فروشد. پس از اعلام اين خبر ارزش سهام مايكروسافت در بورس 2.5 درصد كاهش يافت. اين بخش از شركت مايكروسافت 35 درصد از درآمد كل اين شركت را در بهار 2019 ميلادي تامين كرده بود. بنابراين خبر مذكور نشان مي دهد خسارت به اين شركت احتمالاً زياد باشد. اين در حالي است كه يك هفته قبل اپل يعني رقيب مايكروسافت در بازار رايانه هاي شخصي، اعلام كرد نمي تواند به درآمد پيش بيني شده دست يابد. زيرا شيوع ويروس كرونا توليد در كارخانه هاي چيني را متوقف كرده و از سوي ديگر تقاضا براي محصولات اپل را در چين كاهش داده است. مايكروسافت در بيانيه اي اعلام كرد: هرچند پيش بيني مي كنيم تقاضا براي ويندوز همچنان قدرتمند باشد چرخه عرضه و تقاضا با سرعتي كمتر از پيش بيني ما به وضعيت عادي خود بر مي گردد. مايكروسافت تبلت هاي سرفيس را در چين مي سازد و همچنين ليسانس ويندوز براي توليد كنندگان پي سي را به شركت هاي چيني مي فروشد. اين شركت قصد دارد زنجيره توليد خود را به ويتنام منتقل كند.