خبرنگار نفتي مدير روابط عمومي پتروكيمياي اروين شد

طلانيوز: سيد مسعود حسيني از خبرنگاران حوزه نفت، به عنوان مدير روابط عمومي شركت پتروكيميا آروين منصوب شد. به گزارش طلانيوز:      سيد مسعود حسيني كه از خبرنگاران فعال و باسابقه حوزه نفت طي حكمي از سوي حسين شوشيان مديرعامل شركت پتروكيميا آروين به مديريت روابط عمومي اين شركت منصوب شد. در اين حكم آمده است:  "جناب آقاي سيد مسعود حسيني  با توجه به تصويب ساختار جديد شركت دانش بنيان پترو كيميا آروين و نظر به مراتب تعهد،توانمندي و سوابق ارزشمند جنابعالي در حوزه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي به موجب اين حكم از تاريخ  اول فروردين سال جاري به عنوان مدير روابط عمومي اين شركت منصوب مي شويد. انتظار مي رود با بكارگيري تمام ظرفيت ها و امكانات درون مجموعه و خارج از مجموعه نسبت به ارتقاي جايگاه شركت در فضاي رسانه اي كشور اعم از رسانه هاي تصويري،مكتوب آنلاين و مجازي همت گماريد.  اطلاع رساني و تعامل صحيح، مطلوب و مستمر با رسانه ها و حضور به موقع در رويدادهاي داخلي و خارجي و نشان دادن تصويري واقع بينانه از شركت دانش بنيان پترو كيميا آروين در سراسر كشور از مهمترين وظايف مدير روابط عمومي به شمار مي رود كه اميد است با پشتكار و پيگيري جنابعالي محقق شود."