بازگشايي همه دفاتر آمريكايي فيس بوك تا اكتبر

فيس بوك انتظار دارد همه دفاتر آمريكايي خود را تا اكتبر بازگشايي كند و قصد دارد گزينه هاي منعطفي را در ارتباط با محل كار براي كارمندانش فراهم كند. اين شركت اعلام كرد قصد بازگشايي اكثر دفاتر آمريكايي خود با ظرفيت 50 درصد تا اوايل سپتامبر را دارد و از 15 ژوئن دوركاري را به عنوان يك گزينه براي همه سطوح در فيس بوك مي گشايد. فيس بوك اعلام كرد دفتر فيس بوك براي كساني كه انتظار مي رود به محل كار برگردند منعطف تر خواهد بود و دستورالعمل، حضور نيمه وقت در محل كار است. سخنگوي فيس بوك اعلام كرد اين دستورالعمل تاثيري روي مقررات مربوط به ناظران محتواي پيماني ندارد. اين شركت با انتقاد در خصوص ايمني بازگرداندن برخي از كساني كه وظيفه شان بازبيني محتواي حساس است، روبرو شده است. پاندمي كوويد 19 شيوه فعاليت كارمندان و شركتها را تغيير داده و باعث شكل گيري مدل كاري شده كه تركيبي از دوركاري و كار در محل كار است. اكنون كه اقتصادهاي بزرگ جهان اوج بحران پاندمي را پشت سر گذاشته اند شركتهاي متعدد شامل گوگل و مايكروسافت گزينه هايي براي انتخاب محل كار و دوركاري در اختيار كارمندانشان گذاشته اند. شركت آمازون هم موضع قبلي خود درباره فرهنگ دفتر محور را ملايم و در نامه اي به كارمندانش اعلام كرد خواهان آن است كه كارمندان شركت دستكم سه روز در هفته به دفتر كار برگردند. آمازون اعلام كرد انتظار دارد كارمندان اداري در آمريكا، انگليس و چند كشور ديگر از هفتم سپتامبر فعاليت در محل كار را ازسربگيرند. در ايميل اين شركت به كارمندانش آمده است: مانند همه شركتها و سازمانهاي سراسر جهان، ما هر مرحله اين پاندمي را براي نخستين بار مديريت كرده، آموخته و تحول يافته ايم. ما درباره متوازن كردن تمايل خود براي فراهم سازي امكان كار از خانه و اين باور كه در هنگام كار جمعي در دفتر بهترين ها را براي مشتريانمان ابداع مي كنيم، فكر كرده ايم. شركت IBM هم به كارمندان آمريكايي خود اعلام كرد كه از هفته اي كه از هفتم سپتامبر آغاز مي شود به محل كار بازخواهند گشت. در نامه نيكل لامورو، مدير منابع انساني اين شركت به كارمندان آمده است بهبود شرايط كلينيكي آمريكا و دسترسي گسترده به واكسنهاي كوويد 19 تصميم اين شركت براي بازگشايي كامل دفاتر آمريكايي خود تا سپتامبر را به دنبال داشته است. تحت سياست فعلي IBM، كارمندان در محل كار خواه واكسينه شده باشند يا خير، بايد ماسك استفاده كنند اما مدير منابع انساني اين شركت اعلام كرد پروتكلهايي تهيه مي شود كه كارمندان واكسينه شده نيازي به زدن ماسك نداشته باشند و ساير كارمندان به واكسن زدن تشويق شوند. وي به اين موضوع كه آيا كارمندان اجازه دارند پس از بازگشايي دفاتر در سپتامبر، دوركاري داشته باشند اشاره اي نكرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، آرويند كريشنا، مديرعامل IBM در مارس گفته بود انتظار دارد 80 درصد كارمندان اين شركت پس از پاندمي مدل كار تركيبي داشته باشند.