2 هزار و 600 روستاي آذربايجان غربي به شبكه اينترنت دسترسي دارد

مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات آذربايجان غربي با اشاره به اينكه خدمت اينترنت پرسرعت در روستاهاي استان تا پيش از دولت تدبير و اميد ارائه نمي شد، گفت: اكنون 2 هزار و 623 روستاي اين استان به شبكه پهن باند اينترنت دسترسي پيدا كرده است. قاسم جليلي نژاد روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پوشش شبكه پهن باند اينترنت در آذربايجان غربي نسبت به چند سال گذشته 12 برابر شده كه كاهش شكاف ديجيتالي بين شهر و روستا و توسعه دولت الكترونيك را به دنبال داشته است. وي با بيان اينكه توسعه ارتباطي در مناطق روستايي و محروم در اولويت وزارت ارتباطات است، اظهار داشت: طبق برنامه مقرر بود 80 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار از اينترنت پر سرعت برخوردار شوند، كه در حال حاضر بيش از اين برنامه در آذربايجان غربي محقق شده است. مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات آذربايجان غربي با اشاره به ضريب نفوذ تلفن همراه در آذربايجان غربي، اضافه كرد: در حال حاضر ظرفيت نفوذ اپراتورها در اين استان 154 درصد و همه شهرهاي آذربايجان غربي به نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجهز شده است. وي در خصوص نقاط كور ارتباطي جاده هاي استان نيز گفت: 200 كيلومتر نقطه كور در استان احصا و مشكل پوشش 70 درصد آن رفع شده است. جليلي نژاد بيان كرد: باقي نقاط كور استان نيازمند ايجاد سايت و زيرساخت ارتباطي از جمله جاده دسترسي و زيرساخت برق است كه در صورت تامين اعتبار مشكل اين مناطق نيز رفع مي شود. وي با بيان اينكه در مجموع 3٠٠ كيلومتر فيبرنوري براي توسعه پهن باند روستايي در آذربايجان غربي در دست احداث است اظهار داشت: احداث خط فيبرنوري براي توسعه پهن باند روستايي در برنامه هاي اين اداره كل قرار دارد كه تا به امروز 55 كيلومتر آن اجرايي شده است. به گزارش ايرنا، سرويس اينترنت پهن باند به دليل سرعت آن بيشترين دسترسي را در اينترنت دارد كه در چهار قالب DSL يا خط مشترك ديجيتال، فيبر نوري، كابل و ماهواره ارائه مي شود. زيرساخت هاي ارتباطي و اينترنتي ارايه شده به روستاها و مناطق محروم استان از جمله خدمات ارزنده و دستاوردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت توسعه دولت الكترونيك و ايجاد تسهيلات ارتباطي براي مردم مناطق محروم است. در سال 1390 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در استان ها تغيير كرد و ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان ها به عنوان نماينده تام الاختيار وزير و ناظر بر زيرمجموعه هاي پست، پست بانك و شركت ارتباطات زير ساخت (بخش دولتي) و شركت هاي خصوصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شد. تمامي وظايف سازمان هاي وابسته به وزارت از قبيل سازمان تنظيم مقررات، سازمان فناوري اطلاعات و غيره از طريق اين ادارات كل در استان ها پيگيري مي شود و در همين راستا وظايف اين ادارات كل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهار بعد نظارت امنيتي و حفاظتي، نظارت مديريتي، نظارت برنامه اي و نظارت مقرراتي تعريف شده است. ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان به عنوان نماينده عالي بخش حاكميت با هدف ايجاد هماهنگي در اجراي برنامه ها و سياست هاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بين كليه واحدهاي تابعه در استان تشكيل و مديران كل استاني به عنوان نماينده ارشد وزارت متبوع وظيفه پاسخگويي به مقام محترم وزارت و مقامات ارشد استان را عهده دار است.