چگونه خطوط خالي را از يك فايل ورد حذف كنيم؟

چگونه خطوط خالي را از يك فايل ورد حذف كنيم؟

حذف دستي خطوط خالي اضافي از يك سند ورد خسته‌كننده و زمان‌بر است. خوشبختانه به كمك يك قابليت داخلي در مايكروسافت ورد مي‌توان تمام خطوط خالي را به يك‌باره از بين برد.