اپل مدير پيشين خودروهاي الكتريكي BMW را به استخدام خود درآورد

اپل مدير پيشين خودروهاي الكتريكي BMW را به استخدام خود درآورد

گفته مي‌شود اپل يكي از مديران ارشد سابق بخش خودروهاي الكتريكي BMW را استخدام كرده است تا بتواند روند توسعه‌ي اتومبيل خودرانش را تقويت و تسريع كند.