وزن تمام ويروس هاي كروناي عامل كوويد در جهان چقدر است؟

وزن تمام ويروس‌هاي كروناي عامل كوويد در جهان چقدر است؟

اگر تمام ذرات ويروس كرونا كه در سراسر جهان در بدن انسان‌ها در گردش هستند، كنار هم جمع شوند، وزنشان چيزي بين وزن يك سيب و وزن كودكي نوپا مي‌شود.