آخرين وضعيت حضور مشاور ايتاليايي مجيدي در تهران

آخرين وضعيت حضور مشاور ايتاليايي مجيدي در تهران به گزارش سيتنا، در خصوص ويزاي گابريله پين دستيار ايتاليايي فرهاد مجيدي، با مساعدت علي نامداري مشاور هيئت مديره، اقدامات لازم صورت گرفته و امور بين الملل باشگاه از طريق وزارت خارجه پيگير مسئله صدور ويزاي ايشان است تا هرچه سريعتر ويزاي ايشان صادر شده و به ايران بيايد.  به دليل ممنوعيت جذب مربي خارجي، اخذ ويزا از مسير معمول فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش امكان پذير نيست و به همين دليل روند صدور ويزاي ايشان كمي زمان بر شده است.