تصاوير خورشيد گرفتگي سال 2021 را از دست ندهيد | حلقه آتشين كسوف!

رسانه كليك &– خورشيد گرفتگي سال 2021 در 10 ژوئن از بعضي نقاط زمين از جمله كانادا، گرينلند و سيبري مشاهده شد اما ناظران آسماني در محدوده بسيار وسيع تري توانستند خورشيدگرفتگي را در مراحل جزئي ببينند. در بسياري از مناطق، كسوف جزئي با طلوع آفتاب همسو شده و منظره اي خاص و جالب را ايجاد كرد. دو عكاس از كاركنان ناسا در نقاط از پيش مشخص شده در حالت آماده باش بودند تا عكس هاي باورنكردني را شكار كنند. بيل اينگالس از آرلينگتون ويرجينيا توانست تصوير خورشيد را كه در كنار ساختمان كاپيتول ايالات متحده در حال طلوع است، ثبت كند. خورشيدگرفتگي 2021 در محلي ديگر اوبري جميگاني به ساحل لوئيس ساحل رفت و در آنجا عكس هاي كسوف را در برابر موج شكن Delaware به تصوير كشيد. خورشيد گرفتگي 2021 خورشيد گرفتگي حلقوي هنگام عبور ماه از جلوي خورشيد و زمين رخ مي دهد، اما وقتي ماه در مدار خود در دورترين نقطه از زمين باشد، نمي تواند ديسك كامل خورشيد را بپوشاند. نتيجه اين پديده اصطلاحا حلقه آتش خواهد بود. يك خورشيدگرفتگي حلقوي مانند يك خورشيد گرفتگي كامل،  فقط از مناطق كوچكي از زمين قابل مشاهده است؛ اگرچه ساكنان بقيه مناطق مي توانند اين رويداد را به عنوان يك خورشيد گرفتگي جزئي مشاهده كنند. در هر صورت بايد توجه داشت كه تماشاي فازهاي مختلف خورشيد گرفتگي حلقوي بدون محافظت از چشم يا عكسبرداري از آن بدون فيلتر خورشيدي مناسب، ايمن نيست. عكاسان آسماني ايملدا جوسون و همسرش ادوين آگوئر كه هر دو منتظر رخداد خورشيد گرفتگي سال 2021 بودند، آن را از ترمينال سفر دريايي Black Falcon در بوستون، ماساچوست مشاهده كردند. خورشيدگرفتگي 2021 هنوز هم تركيب خسوف جزئي و طلوع آفتاب در كشورهاي غربي فرصت هاي چشمگيري را براي عكاسان ماهر فراهم كرده است. اما در بعضي از نقاط، هواي ابري باعث شده اين رويداد به وضوع مشهود نباشد. اثرات خورشيدگرفتگيخورشيدگرفتگيخورشيدگرفتگي كاملويژه