اطلاعيه روابط عمومي دفتر مقام معظم رهبري درباره «انتخاب اصلح»

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري : درپي درج استفتائي از حضرت آيت الله خامنه اي در برخي صفحات رسانه هاي اجتماعي، روابط عمومي دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرد: هر متني كه حاكي از نوعي ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بي اعتبار است. مطلبي نيز كه اخيرا درباره صالح و اصلح عنوان شده است، اعتبار ندارد.