آيا آزمايش DNA مي تواند شدت بيماري براثر كوويد 19 را پيش بيني كند؟

آيا آزمايش DNA مي‌تواند شدت بيماري براثر كوويد 19 را پيش‌بيني ‌كند؟

شركتي استراليايي مي‌گويد با آزمايش DNA مي‌تواند پيش‌‌بيني كند در صورت ابتلا به كوويد 19، شدت بيماري فرد چقدر خواهد بود.