اپل با اتخاذ دستورالعملي جديد از افشاي مشخصات iOS 15 جلوگيري كرده است

اپل با اتخاذ دستورالعملي جديد از افشاي مشخصات iOS 15 جلوگيري كرده است

گفته مي‌شود اپل با محدودكردن دسترسي مهندسان و طراحان به بخش‌هاي مختلف iOS 15، افشاي اطلاعات را بسيار كاهش داده است.