اعطاي لوح روابط عمومي برتر به روابط عمومي بانك رفاه كارگران

اعطاي لوح روابط عمومي برتر به روابط عمومي بانك رفاه كارگران توئيت- در آيين اختتاميه پانزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي و شانزدهمين جشنواره برترين هاي روابط عمومي ايران كه بعد از ظهر روز سه شنبه 14 آبانماه در مركز همايش هاي تلاش برگزار شد، از روابط عمومي بانك رفاه كارگران با اعطاي لوح برتر تقدير به عمل آمد. اين مراسم كه با حضور سوتلانا استاوريوا رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي از كشور بلغارستان، مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، پروفسور ساروخاني، جمعي از مديران، اساتيد و مهمانان ايراني و خارجي حوزه روابط عمومي برگزار شد، با راي هيأت داوران، لوح روابط عمومي برتر به روابط عمومي بانك رفاه كارگران اعطا شد.