اعطاي لوح روابط عمومي برتر به روابط عمومي بانك رفاه

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارهاي مالي (ايستانيوز)به نقل از روابط عمومي بانك رفاه كارگران ، در آيين اختتاميه پانزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي و شانزدهمين جشنواره برترين هاي روابط عمومي ايران كه بعد از ظهر روز سه شنبه 14 آبانماه در مركز همايش هاي تلاش برگزار شد، از روابط عمومي بانك رفاه كارگران با اعطاي لوح برتر تقدير به عمل آمد. اين مراسم كه با حضور خانم سوتلانا استاوريوا رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي از كشور بلغارستان، دكتر مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، دكتر ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، پروفسور ساروخاني، جمعي از مديران، اساتيد و مهمانان ايراني و خارجي حوزه روابط عمومي برگزار شد، با راي هيأت داوران، لوح روابط عمومي برتر به روابط عمومي بانك رفاه كارگران اعطا شد. پانزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ايران روز 13 و 14 آبانماه 1398 در مركز همايش هاي تلاش با موضوع ''جنگ رسانه اي و مسئوليت روابط عمومي'' و معرفي روابط عمومي هاي برتر كشور به كار خود پايان داد.