اهداي لوح سپاس روابط عمومي برتر به مديريت روابط عمومي و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون

خبرگزاري آريا-پانزدهمين دوره سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي با عنوان جنگ رسانه اي در قالب شانزدهمين دوره جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران، همزمان و در كنار جشنواره روابط عمومي هاي برتر حوزه سلامت در تاريخ 13 و 14 آبان ماه برگزار گرديد. اين جشنواره مورد استقبال پور شور روابط عمومي هاي دستگاه هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي قرار گرفته بود كه در حوزه هاي مختلف از قبيل مسئوليت هاي اجتماعي، مديريت راهبردي، تكريم ارباب رجوع، ارتباط رسانه اي و … به رقابت با يكديگر پرداختند كه مديريت روابط عمومي و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون با شركت در بخش ارتباط رسانه اي و ارايه مستندات و مدارك لازم موفق به كسب عنوان روابط عمومي برتر در اين رشته شده و لوح و نشان سپاس روابط عمومي برتر را دريافت نمايد.دكتر پزشكيان نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي بعنوان سخنران اصلي جشنواره به تبيين رسالت روابط عمومي در شرايط كنوني پرداخته اصلي ترين وظيفه روابط عمومي را انعكاس خبر دانسته و حضور موثر روابط عمومي ها را در جنگ رسانه اي امروز و مقابله با اخبار جعلي مطالبه نمود و روابط عمومي ها را بعنوان كليد اصلي در اين عرصه ياد كرد. همچنين در اين جشنواره، از دو كتاب «انديشه هاي بنيادين در علم ارتباطات» و «شاه لير» اثر دكتر باقر ساروخاني و اثر 11 جلدي دايره المعارف واژگان نقبائي اثر دكتر لنگرودي پرده برداري گرديد. شايان ذكر است علاوه بر ارايه چندين مقاله در خصوص «جنگ رسانه اي و مسئوليت روابط عمومي» در اين جشنواره، پانزدهمين دوره سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي برگزار گرديد كه مي توان برگزاري دو كارگاه آموزشي را از اصلي ترين برنامه هاي آن خواند.