درگذشت يك همكار رسانه اي در روابط عمومي دادگستري

" سعيد توانانيا" از همكاران رسانه اي در روابط عمومي دادگستري هرمزگان كه سال ها در اين مجموعه مشغول خدمت بود، عصر امروز 5شنبه دعوت حق را لبيك گفت. مراسم تشييع و تدفين وي جمعه 17 آبان از ساعت 14.30 در آرامستان باغو بندرعباس برگزار مي شود. درگذشت يك همكار رسانه اي در روابط عمومي دادگستري انتهاي پيام/