روزياتو: با ثروتمندترين خاندان هاي سلطنتي اروپا آشنا شويد

ثروت 500 ميليون دلاري ملكه اليزابت دوم در برابر ثروت خالص بعضي از ديگر خاندان هاي سلطنتي اروپا هيچ است. درواقع گرچه ملكه ي بريتانيا شناخته شده ترين فرمانرواي قاره ي اروپا به شمار مي رود، اما ثروتمندترين آن ها ...