تبريك بسيج دانشجويي به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

به گزارش گروه دانشگاه ايسكانيوز از روابط عمومي سازمان بسيج دانشجويي كشور محمد حسين فئواديان معاون ارتباطات و اطلاع رساني سازمان بسيج دانشجويي در پيامي 27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي را تبريك گفت. در ابتداي اين پيام آمده است: 27 ارديبهشت ماه كه مزين به روز ارتباطات و روابط عمومي گرديده، روز پاسداشت تلاش و كوشش كساني است كه براي معرفي و تعالي سازمان خود از هيچ كوششي دريغ نمي ورزند. فرارسيدن روز روابط عمومي را مغتنم شمرده، اين روز را گرامي داشته و به تمامي فعالان اين عرصه تبريك عرض مي نمايم. بي شك اين روز تداعي گر اهميت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومي در دنياي ارتباطات است كه امروزه به قلب تپنده مجموعه هاي مختلف تبديل شده است. در ادامه اين پيام عنوان شده است: امروزه روابط عمومي نه به عنوان يك سامانه تشريفاتي و حتي اجرايي بلكه به عنوان يك سامانه مشورتي و مديريتي و به عنوان عنصر اصلي در ارتقا و پيشرفت هر سازماني جايگاه ويژه اي دارد و بدون روابط عمومي هيچ فعاليتي انعكاس نمي يابد. در عصر حاضر روابط عمومي ابزار دست مديريت نيست؛ فلسفه مديريت است، اگر ناكار آمد شود، مديريت فرسوده و ناكارآمد مي شود. روابط عمومي مي تواند با بالا بردن قدرت رقابت و پذيرش ريسك سازمانها و با جاري ساختن روح روابط عمومي در كل سازمان كه با ايستايي و سكون منافات دارد، زمينه تجلي اين نام را در سراسر ميهن اسلامي فراهم آورد. در بخشي از اين پيام آورده شده است: درهاي سازمانها، ساعتي باز و ساعتي ديگر بسته مي شوند و اين آغوش باز روابط عمومي هاست كه همواره پذيراي اقشار مختلف جامعه بوده و لحظه به لحظه مي تواند رسيدن به اهداف عاليه ي جامعه را دنبال نموده و روح و سرزندگي را در سازمانهاي كشورمان جاري سازد. در بخش پاياني اين پيام آمده است: روز ارتباطات و روابط عمومي، در نهايت فرصتي است مبارك تا همه با هم براي توسعه ارتباطات اجتماعي و غناي معنوي و ارزشي اين حرفه ارزشمند با تقويت حضورمديراني دانايي محور و تحول طلب از يك سو و رعايت اخلاق حرفه اي در عملكرد خود و بهادادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات واطلاعات از سويي ديگرتلاش نموده و جايگاه اين حرفه را در جامعه آرمان خواه و اسلامي خود تثبيت نماييم. بار ديگر براي كليه ي فعالان اين عرصه آرزوي سلامتي داشته و اميدوارم شاهد موفقيت آنها در مسير اعتلاي اهداف جامعه ي اسلاميمان باشيم.» انتهاي پيام/