روابط عمومي يك علم، هنر وفن است /روابط عمومي ها نقش مهمي در سازمانها و نيازهاي مردم ايفا مي كنند

روابط عمومي يك علم، هنر وفن است /روابط عمومي ها نقش مهمي در سازمانها و نيازهاي مردم ايفا مي كنند استاندار تهران ؛ روابط عمومي يك علم، هنر وفن است /روابط عمومي ها نقش مهمي در سازمانها و نيازهاي مردم ايفا مي كنند محسني بندپي استاندار تهران در جشنواره ستارگان روابط عمومي گفت: روابط عمومي ها نقش مهمي در سازمانها و نيازهاي مردم ايفا مي كنند. به گزارش خبرگزاري برنا از تهران ؛ محسني بندپي در جشنواره ستارگان روابط عمومي ها اظهار كرد: ما در عصر ارتباطات و تحولات و دگرگوني تكنولوژي و صنعتي هستيم و نقش ارتباطات درون و بيرون سازمان يك اهميت بنيادي و اساسي دارد. وي افزود: ما در تلاش هستيم نقش اثربخشي بين اجرا و عمل در دستگاههاي اجرايي ، مطالبه گري و پرسشگري و نيازهاي مردم را به درستي ايفا كنيم. بندپي ادامه داد: اين پيوند و نقش مهمي كه در اين زمينه و در دستگاه ها ايفا مي كند حوزه روابط عمومي است. نماينده عالي دولت گفت : روابط عمومي يك علم ، فن و هنر است، انشاالله بتوانيم با گسترش اثربخشي نقش اين حوزه در پيوند بين سازمانها و اهداف سازماني و نيازهاي مردم نقش مهمي داشته باشيم. خبرنگار: سيد عليرضا كيايي