(بدون تیتر)

هيئت مديره همكاران سيستم، فريد فولادي را به عنوان مديرعامل جديد شركت و جانشين مهدي اميري معرفي كرد. توسعه ظرفيت هاي مديريتي و استعدادهاي جوان و استفاده از آن ها در بالاترين سطوح مديريت، چندسالي است كه به شكل جدي در دستور كار موسسين و هيئت مديره همكاران سيستم قرار دارد. مهدي اميري كه بيش از پنج سال مديرعامل همكاران سيستم بود، هم اكنون به عضويت هيئت مديره شركت درآمده است. توسعه و عرضه محصولات راهكاران، ورود به بازار راهكاران ابري، ورود تخصصي به بازار صنايع مختلف، افزايش انسجام و تقويت تيم مديريتي شركت، مهم ترين دستاوردهاي همكاران سيستم طي بيش از پنج سال تصدي مهدي اميري در سمت مديرعاملي بوده است. حضور مهدي اميري در تركيب هيئت مديره همكاران سيستم، به واسطه ي ذهن خلاق و پويا، دانش سرآمد و تجربه گران بهاي مديريتي يك تدارك مهم براي طراحي مدل تحول آتي شركت است. فريد فولادي در مراسم معارفه خود در جمع مديران شركت، ضمن تشكر از دستاوردها و تلاش هاي مهدي اميري، از انتظار خود براي دوچندان كردن موفقيت همكاران سيستم به پشتوانه ي راهبري هيئت مديره و تلاش و سخت كوشي تك تك اعضاي شركت گفت. او اطمينان داد كه با تغييرات جديد و اراده اي كه از درون براي توسعه و تقويت سازوكارهاي كسب وكار شركت وجود دارد، فرصت هاي جديدي پيش روي همكاران سيستم خواهد بود. فولادي تقويت و توسعه ي «راهكاران ابري» (ERP بربستر رايانش ابري همكاران سيستم) را يكي از مهم ترين برنامه هاي خود عنوان كرد و افزود: «همكاران سيستم براي تقويت توسعه پذيري و چابكي خود، استراتژي شبكه سازي را جدي تر از گذشته دنبال خواهد كرد.» او در بخش پاياني صحبت هاي خود بر استمرار و تقويت نگاه به مشتريان به عنوان شركاي تجاري همكاران سيستم و ارائه ي خدمات مطلوب به آن ها تاكيد كرد. درباره فريد فولادي او متولد 1351 و فارغ التحصيل رشته كامپيوتر دانشگاه تهران است. فولادي كه از سال 1383 به همكاران سيستم پيوست و پيش از انتخاب به عنوان مدير عامل گروه، مسئوليت مديريت ارشد محصول و معاونت توسعه بازار همكاران سيستم را به عهده داشته است، چهره اي شناخته شده در صنعت IT كشور به شمار مي رود و عضويت هم زمان در هيئت مديره، نگاه استراتژيك را در او تقويت كرده است. نقش او در شكل گيري و اجراي استراتژي هاي تحولي همكاران سيستم طي چند سال اخير، نگاه تحولي، دانش به روز، شناخت دقيق بازار، ارتباط عميق و موثر با مشتريان، مهم ترين ويژگي هاي مديرعامل جديد همكاران سيستم هستند كه چشم اندازي نويدبخش از آينده را پيش ِروي همكاران سيستم قرار مي دهند.