مسئوليت روابط عمومي شفاف سازي و روان سازي اطلاعات است

مسئوليت روابط عمومي شفاف سازي و روان سازي اطلاعات است همدانچي: مسئوليت روابط عمومي شفاف سازي و روان سازي اطلاعات است مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي طي پيامي روز ارتباطات و روابط عمومي را تبريك گفت. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، رضا همدانچي با صدور پيامي روز ارتباطات و روابط عمومي را به مديران و كاركنان پرتلاش روابط عمومي استان ها، واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي تبريك گفت. در اين پيام آمده است: بيست و هفتم ارديبهشت، «روز ارتباطات و روابط عمومي» را به همه همكاران گرامي، خدوم و دلسوز خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي تبريك مي گويم. بدون ترديد عصر حاضر را بايد عصر ارتباطات جهاني نام گذاري كرد، دوره اي كه با تحول فناوري ارتباطات، عرصه جديدي را پيش روي ما ايجاد كرده و بهره برداري از اين مزيت برتر به ويژه در حوزه دانشگاهي مي تواند عامل مؤثري در كسب موفقيت ارزيابي شود. مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: روابط عمومي، مهم ترين عامل ارتباطي درون و برون سازماني است كه از طرفي تحرك، توانمندي و كارآمدي يك نهاد يا سازمان را در معرض مخاطبان خود قرار مي دهد و از طرفي ديگر به ارزيابي نظرات افكار عمومي نسبت به عملكرد آن سازمان و نهاد مي پردازد كه حاصل اين اقدامات تقويت شفافيت و روشنگري ارتباطات درون و برون سازماني خواهد بود. اين رسالت سبب گشته تا روابط عمومي علاوه بر پوشش دادن رويدادها و اطلاع رساني صحيح سازماني، نسبت به ديدباني، اطلاع يابي، شفاف سازي و روان سازي ارتباطات درون و بيرون دستگاه مربوطه، مسئوليت و وظيفه پيدا كند كه مطمئناً بكارگيري ابزارهاي نوين ارتباطي در جهت برقراري ارتباط پوياتر با مخاطبان، مسير تحول و توسعه نقش روابط عمومي را هموارتر مي كند كه اين روند به ويژه در جامعه دانشگاهي از اهميت به سزايي برخوردار است. در ادامه اين پيام آمده است: دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگ ترين دانشگاه حضوري جهان، نقش مهم و حياتي در ارتقاي توان علمي، پژوهشي و اجتماعي كشور دارد و وظيفه دارد با جامعه هدف خود يعني استادان، دانشجويان و كاركنان گران قدر ارتباط مؤثري داشته باشد و از آنجايي كه اين دانشگاه به حل مشكلات جامعه، مسئله محوري و تقويت دانش بومي توجهي جدي دارد، تقويت نقش و جايگاه روابط عمومي دانشگاه نيز در اين راستا مورد توجه قرار گرفته است. مسلماً اين رويكرد در دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تحقق اهداف عالي نظام جمهوري اسلامي ايران و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي با نگاهي علمي و دانشگاهي تدوين شده و تبيين آن نيز بر عهده روابط عمومي دانشگاه خواهد بود. در پايان اين پيام نوشته شده است: اين روز فرخنده را به تمامي مديران و كاركنان محترم روابط عمومي استان ها، مسئولان روابط عمومي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي صميمانه تبريك عرض مي كنم و اميدوارم در پناه خداوند منان در انجام وظايف محوله بيش از پيش موفق و مؤيد باشيد. انتهاي پيام/4107/ http://ana.ir/i/381699