سيگار الكترونيكي سلامت استخوان را تهديد مي كند

سيگار الكترونيكي سلامت استخوان نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد سيگار الكترونيكي سلامت استخوان را تهديد مي كند و يكي از عوامل افزايش خطر شكستگي ناكامل استخوان (fragility fracture) در جوانان يا سالمندان است. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي يورك الرت، درحالي كه كشيدن سيگار معمولي يك عامل ثابت خطرساز براي پوكي استخوان و شكستگي ناشي از پوكي استخوان است، اثرات استفاده از سيگار الكترونيكي بر سلامت استخوان قبلاً مورد مطالعه قرار نگرفته بود. اكنون محققان آمريكايي در اين مطالعه كه روي بيش از 5 هزار و 500 نفر بزرگسال كاربر سيگار الكترونيكي در تمام گروه هاي سني انجام شد، دريافتند كه استفاده از سيگار الكترونيكي با شيوع بالاتر شكستگي هاي سست مرتبط است. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف سيگارهاي الكترونيكي براي سلامت استخوان هاي همه گروه هاي سني حتي جوانان مضر است. شكستگي هاي ناكامل استخوان يا سست به تركيبي از شكستگي هاي خود گزارش شده در لگن، ستون فقرات يا مچ دست عنوان مي شوند كه ناشي از حداقل تروما مانند افتادن به صورت ايستاده يا نشسته است. مصرف سيگارهاي الكترونيكي به دليل طراحي جذاب و سيستم انتقال بخار، محبوبيت روزافزوني پيدا كرده است. سيگارهاي الكترونيكي بيش از يك دهه از گذشت معرفي آن ها به عنوان جايگزين سالم تر و كمكي براي ترك سيگار معمولي به بازار عرضه شده اند. سيگارهاي الكترونيكي حاوي تركيبي از پروپيلن گليكول، گليسيرين گياهي و سطوح متغير نيكوتين و مواد افزودني هستند كه بخار طعم دار توليد مي كنند. نتايج اين مطالعه جديد نشان داد كه بروز شكستگي هاي سست در ميان مصرف كنندگان سيگار الكترونيكي در مقايسه با افرادي كه از اين سيگارها استفاده نمي كنند، بيشتر است. محققان همچنين متوجه شدند شيوع شكستگي هاي سست در افرادي كه از سيگارهاي معمولي و الكترونيكي استفاده مي كنند، در مقايسه با افرادي كه تنها سيگاري هاي معمولي مي كشند بيشتر است. آن ها خاطرنشان كردند اين اولين مطالعه اي است كه رابطه بين استفاده از سيگار الكترونيكي و شكستگي هاي سست را بررسي مي كند. با توجه به افزايش محبوبيت استفاده از سيگار الكترونيكي و بار اقتصادي قابل توجه و عوارض و مرگ ومير شناخته شده مرتبط با شكستگي هاي ناشي از پوكي استخوان، يافته هاي اين مطالعه به پر كردن شكاف علمي مهمي كه در اين زمينه وجود داشت كمك مي كند. محققان افزودند اين يافته ها داده هايي را براي آگاه كردن محققان، سياست گذاران مراقبت هاي بهداشتي و كارشناسان تنظيم كننده تنباكو در مورد ارتباط احتمالي استفاده از سيگار الكترونيكي با كاهش سلامت استخوان فراهم مي كند. يافته هاي اين مطالعه در مجله American Journal of Medicine Open منتشر شده است. تبليغات كليك