برگزاري سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران

برگزاري سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران رئيس موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو از برگزاري سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران خبر داد. به گزارش خبرگزاري موج اصفهان، حجت اله جواديان با اشاره به مشاركت دانشگاه ها، مراكز علمي، تشكل هاي حوزه ارتباطات و... در برگزاري اين رويداد علمي- آموزشي گفت: هدف از برگزاري اين كنفرانس، ترويج اخلاق حرفه اي و توسعه دانش ارتباطات اجتماعي و شناسايي و معرفي ايده هاي خلاق در اين حوزه، همچنين ارائه سرفصل هاي جديد آموزشي و پژوهشي به علاقه مندان و انتشار پژوهش هاي جديد حوزه روابط عمومي و رسانه است. وي رويكرد مهم كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران را پژوهش محوري دانست و اضافه كرد: علوم انساني مبتني بر فرهنگي جامعه است و به نظر ما هر اقدامي در خصوص ترجمه آثار فاخر غربي بايستي بر اساس نياز جامعه و سازمان ها، بومي سازي و كاربردي گردد. رئيس موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو همچنين از برگزاري دو جشنواره ملي ديگر در اين رويداد بين المللي خبر داد و گفت: در راستاي توسعه و توانمندسازي دست اندركاران و فعالان حوزه هاي روزنامه نگاري و روابط عمومي، همزمان با برگزاري بخش هاي علمي اين كنفرانس، «نخستين جشنواره ملي خبر ايران» و «دومين جشنواره ملي ايده هاي خلاق روابط عمومي» نيز برگزار مي شود. جواديان در پايان مهمترين رويكرد جشنواره ملي خبر ايران را ارايه پرونده هاي خبري و ارزيابي اثربخشي آن در حل مشكلات پيش رو و مسائل جامعه عنوان و اظهار كرد: در جشنواره ملي ايده هاي خلاق روابط عمومي امكان حضور علاقه مندان و فعالان حوزه روابط عمومي كشور كه اقداماتي بديع، خلاقانه، بومي و كاربردي در راستاي حل مسائل سازماني و اجتماعي در حوزه علوم ارتباطات به انجام رسانده اند، فراهم شده است. به گزارش موج؛ سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران توسط گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو و دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان در بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد و علاقه مندان به منظور اطلاع از نحوه ثبت نام، ارسال مقاله و شركت در كنفرانس مي توانند به نشانيnipr.daneshpajoohan.ac.ir مراجعه نمايند.