«شوراي من» در بستر روابط عمومي هوشمند راه اندازي شد

به گزارش شهرآرانيوز، مدير روابط عمومي شوراي اسلامي شهر مشهد، پيرامون راه اندازي بستر تعاملي با همشهريان تحت عنوان «شوراي من» اظهار كرد: هدف از راه اندازي صفحه «شوراي من» در بستر فضاي مجازي تعامل با مخاطبان و گره گشايي در امور آن هاست. محمد شيخاني با اعلام اينكه مردم سرمايه اجتماعي براي مديران شهري به شمار مي آيند، افزود: برنامه جديدي پس از «تلويزيون شورا» در حال ارائه بوده و تلاش ما ايجاد ارتباط دو سويه با مخاطب و پيگيري درخواست ها و مطالبات مردمي است. وي ادامه داد: هدف از حضور در شبكه اجتماعي اينستاگرام و راه اندازي صفحه اي به نام «شوراي من»، ثبت درخواست هاي همشهرياني است كه در حوزه فعاليت هاي شوراي اسلامي شهر مشهد مطالباتي دارند. شيخاني افزود: درخواست ها در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي از طريق «#شوراي_من» مطرح و رصد مي شود و در نهايت نتيجه پيگيري نيز به مخاطبان اطلاع رساني مي گردد. مدير روابط عمومي شوراي اسلامي شهر مشهد تاكيد كرد: اين بستر دومين حلقه ارتباطي با مخاطبان بوده و تلاشمان اين است كه فضاي روابط عمومي را به سمت الكترونيكي، هوشمند و تعاملي سوق دهيم. شيخاني بيان كرد: روابط عمومي بايد بداند چگونه از اين ابزارها براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي سازماني خود و فعال سازي مخاطبان خود بهره بگيرد؛ تلاش ما نتيجه گرايي، گفتمان سازي و اثرگذاري در حوزه خدمت به همشهريان است.