مديران كل سياسي و روابط عمومي استانداري همدان معرفي شدند

مديران كل سياسي و روابط عمومي استانداري همدان معرفي شدند مسلم مخفي به عنوان مديركل سياسي و انتخابات استانداري همدان معرفي و از زحمات ابوالقاسم الماسي مديركل قبل قدرداني شد. به گزارش ايلنا از همدان، مسلم مخفي متولد سال 1358 در همدان و داراي مدرك كارشناسي ارشد فقه و حقوق است و سوابقي مانند مديركل روابط عمومي استانداري همدان، مشاور و رئيس دفتر استاندار همدان، معاون دفتر بازرسي و امور حقوقي استانداري، معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداري، مشاور رسانه اي و معاون ارتباطات دفتر نماينده ولي فقيه در استان و سرپرستي خبرگزاري تسنيم در استان همدان را در كارنامه خود دارد. امروز همچنين مازيار عبدي به عنوان مديركل روابط عمومي استانداري همدان معرفي و از زحمات اسدالله رباني، مديركل قبلي قدرداني شد. مازيار عبدي متولد 1368 در تويسركان و داراي مدرك دكتري مهندسي عمران از دانشگاه بوعلي سينا است و جوانترين رئيس و نايب رئيس ادوار مختلف شوراي شهر تويسركان، مشاور جوان رئيس اسبق دانشگاه بوعلي سينا) پروفسور محمدعلي زلفي گل، عضو هيئت تحريريه نشريه سياسي-اجتماعي جريان وابسته به بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا، عضو هيئت تحريريه نشريه سياسي-اجتماعي پالك وابسته به بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا، مجري، نويسنده و كارشناس صدا و سيماي مركز همدان در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، رئيس شوراي سياستگذاري جشنواره شهروند برگزيده شهرستان تويسركان، شاعر برگزيده جشنواره ادبي منطقه ي غرب كشور ''سوگواره خورشيد''، رتبه نخست مسابقات داستان نويسي استان كرمانشاه و مشاور فرهنگي هيئت دانشگاه بوعلي سينا را در كارنامه كاري خود دارد. انتهاي پيام/