حمله ترول هاي اينترنتي به بانوي مشاركت كننده در پروژه ثبت تصوير سياهچاله

كيتي بومن يكي از 200 دانشمندي بود كه در ثبت نخستين عكس واقعي از سياهچاله ها مشاركت كرد. كيتي به عنوان يك زن، فارغ التحصيل MIT و دانشمند علوم رايانه كه تنها 29 سال دارد، نقش يك الگو را در رشته هاي علوم و رياضيات (كه تحت سلطه مردان قرار دارد) براي زنان ايفا مي كند. بومن كه به زودي به عنوان استاديار در دانشگاه تكنولوژي كاليفرنيا مشغول به كار مي شود عضو تيمي بود كه كدهاي نرم افزاري مربوط به تحليل ديتاي افق رويداد را نوشته بود و در اين پروژه نقش پررنگي را ايفا كرد. نقش اين خانم در ثبت نخستين تصوير واقعي از سياهچاله ها به شدت در توييتر مورد توجه قرار گرفت و اكانت رسمي آزمايشگاه علوم رايانه و هوش مصنوعي MIT تصويري از وي را در كنار مارگارت هميلتون دانشمند علوم رايانه MIT در سال 1969 توييت كرد كه در نوشتن كدهاي نرم افزاري براي برنامه آپولوي ناسا نقش داشت. با اين حال اما طولي نكشيد كه افرادي در فضاي مجازي، در تلاش براي تخريب وجهه خانم بومن بر آمدند و با انتشار پست هاي ناعادلانه نقش وي در ثبت اين تصوير را زير سوال بردند. براي مثال فردي با ايجاد يك اكانت ساختگي در توييتر وانمود كرد كه بومن است و در ادامه ترول هاي مجازي با انتشار توييت هايي از آن اكانت به انتقاد از بومن پرداختند. البته بعد از مشخص شدن ساختگي بودن آن حساب كاربري و انتقاد رسانه ها به انتشار اين توييت ها، اكانت مذكور از توييتر حذف شد. اما تنها توييتر نبود كه آماج اين اظهارات مملو از غرض نورزي قرار گرفت و پلتفرم هاي ديگر در فضاي مجازي هم در كمتر زماني پر شدند از ترول هاي مخالف خانم بومن. كيتي بومن براي مثال كافيت عبارت Katie Bouman را در توييتر سرچ كنيد و آنگاه متوجه مي شويد يكي از نتايج اصلي ويديويي با عنوان «زنان 6 درصد از كار را انجام مي دهند اما 100 درصد اعتبار آن را دريافت مي كنند» است كه همراه با تصوير سياهچاله به نمايش در مي آيد. ويديوي ديگري كه در صفحه نخست سرچ يوتوب نمايش داده مي شود اين عنوان را دارد: سلام من كيت بومن هستم؛ يك دروغگو! در پلتفرم رديت هم جامعه اي به نام MGTOW (كوتاه شده عبارت Men Going Their Own Way) شكل گرفته كه مردان را از ايجاد روابط رمانتيك با زنان بر حذر مي دارد و صفحه مربوط به آن در رديت طي چند روز اخير پر شده بود از سخنان انتقادي عليه بومن. كيتي بومن در رشته پيام هايي ديگر تصويري از بومن در زمان سخنراني اش در دانشگاه تكنولوژي كاليفرنيا منتشر شد كه به خواننده القا ميكرد او در صدد كم اهميت جلوه دادن تلاش هاي علمي دانشمندان ديگر است. اين عكس بومن را در مقابل يك اسلايد پاورپوينت با اين عنوان نشان مي داد: عكسبرداري از يك سياهچاله با كمك تلسكوپ افق رويداد: كيتي بومن. اما آنچه از نظر مخالفان اين خانم دور ماند مقدمه سخنراني او بود كه در آن هرگونه ادعا مبني بر كليدي بودن نقش خود در پروژه را رد مي كرد: پيش از آنكه شروع كنم مي خواهم تاكيد كنم كه اين موفقيت حاصل تلاش تيمي بزرگ است. از همين ابتدا ميخواهم مطمئن شوم كه هركسي مي داند اين تلاش تعداد بسيار زيادي از مردم طي ساليان گذشته است. در سال 2016 نيز خانم بومن در برنامه تد سخنراني كرد و در آن از ماهيت مشاركتي پروژه تصويربرداري از سياهچاله گفت و آن را حاصل تلاش اخترشناسان، فيزيكدانان، رياضيدانان و مهندسان دانست. تماشا كنيد: دانشمندان چگونه از سياهچاله عكس گرفتند؟