استقرار تيم جديد كاركنان داوطلب همراه اول در پلدختر مستقر/ اهداي يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال كمك هاي كاركنان همراه اول به مناطق سيل زده

استقرار تيم جديد كاركنان داوطلب همراه اول در پلدختر مستقر/ اهداي يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال كمك هاي كاركنان همراه اول به مناطق سيل زده به گزارش سيتنا، شاهين آرپناهي، مديركل ارتباطات همراه اول، توئيت كرد: تيم جديد كاركنان #داوطلب همراه اول در #پلدختر مستقر و به كمك خانواده هاي آسيب ديده از #سيل شتافتند. همچنين بيش از يك ميليارد و دويست ميليون ريال از محل اهداء يك روز دستمزد و بيش از پانصد ميليون ريال از محل كمك هاي نقدي و غير نقدي، توسط #كاركنان_همراه_اول به مناطق سيل زده اهدا شد.