چگونه جلوي اضافه شدن ناخواسته به گروه هاي واتس اپ را بگيريم؟

شبكه پيام‌رسان واتس‌اپ تصميم گرفته تا به كاربران قدرت كنترل زيادي در خصوص افرادي كه مي‌توانند او را به گروه‌هاي مختلف روي اين شبكه اجتماعي اضافه مي‌كنند بدهد. قدرت كنترل در خصوص اضافه شدن به گروه‌هاي مختلف با هدف كاهش ميزان آزار و اذيت و هم‌چنين حفظ شماره تلفن كاربران است.