مدير روابط عمومي شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر داودي مدير روابط عمومي شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان منصوب شد. به گزارش خبرنگار چشم انداز روشن از لالي؛ محمد رضا حاجي پور عكاس و مستند ساز برجسته شهرستان لالي طي حكمي از سوي دكتر داودي مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان، بعنوان مدير روابط عمومي آن شركت منصوب شد. شايان ذكر است: وي توليدات فاخري را در سابقه كاري خود تهيه و كارگرداني كرده كه از آن جمله مي توان به مستند هاي مال كنون ، وارگه ، دوزيل ، كهبنگ ، گذرگاه ، تنگ بتان، سوز وساز اشاره كرد . خبر _ ناهيد رضائي ميرقائد