روز و تاريخ شروع و پايان ماه رمضان 98

ماه رمضان نهمين ماه سال قمري است كه تاريخ شروع و پايان آن براي همه مسلمانان و همچنين ايرانيان اهميت زيادي دارد. به همين بهانه در اين قسمت، تاريخ شروع و پايان ماه رمضان را به اطلاعتان مي‌رسانيم. براي آگاهي از روز شروع و پايان ماه رمضان، زمان شب قدر و تاريخ عيد فطر ادامه مطلب را بخوانيد.