تغيير تعطيلات آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه

مدتي است موضوع تغيير در تعطيلات آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه مطرح است آيا تغيير تعطيلات آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه و تغيير تعطيلي شنبه به ‌جاي پنجشنبه مي‌تواند طرح موفقي باشد؟ در خصوص تغيير تعطيلات آخر هفته نظرات موافق و مخالفي وجود دارد كه هر كدام دلايل و استدلال خاصي براي مطرح دارند در ادامه مطلب با ما همراه باشيد