دستور وزير ارتباطات براي تسريع در بازسازي ساختمان هاي اداري مناطق سيل زده

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دستور تسريع در بازسازي همه ساختمان هاي تخريب شده در مناطق سيلزده مربوط به شركت ملي پست و پست بانك را صادر كرد. به گزارش فاوانيوز به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جلسه شوراي فني وزارت متبوع دستور تسريع در بازسازي همه ساختمان هاي اداري مربوط به شركت ملي پست و پست بانك، تخريب شده در سيل اخير را صادر كرد. در بخشي از اين دستور كه به حسين نعمتي مديرعامل شركت ملي پست و بهزاد شيري مديرعامل پست بانك صادر شده آمده است: به منظور ايجاد شور و شوق و انگيزه و اميد، افزايش روحيه و كاهش فشار رواني ناشي از حادثه و برگرداندن روال عادي زندگي در مناطق حادثه ديده، لازم است تا در اسرع وقت از محل اعتبارات نسبت به بازسازي كليه ساختمان هاي خود كه در سيل آسيب ديده اند اقدام و دستورات لازم براي شروع مجدد فعاليت هاي روزانه ادارات تابعه صادر شود.