طرح دو فوريتي مجلس براي تحريم شركت «آيفون»

نمايندگان مجلس در حال تدوين طرح دو فوريتي براي تحريم شركت آيفون توسط شركت هاي اسلامي هستند. به گزارش فاوانيوز به نقل از ايلنا، آنطور كه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، تعدادي از نمايندگان در حال تدوين طرحي دو فوريتي براي تحريم شركت آيفون از سوي كشورهاي اسلامي هستند. رئيس كميسيون امنيت ملي پيش از اين اعلام كرده بود كه 15 طرح براي مقابله با اقدامات آمريكا عليه ايران تدوين شده است كه به تدريج در كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.