طرح دو فوريتي مجلس براي تحريم آيفون

نمايندگان مجلس در حال تدوين طرح دو فوريتي براي تحريم شركت آيفون توسط شركت هاي اسلامي هستند. به گزارش ايلنا، آنطور كه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، تعدادي از نمايندگان در حال تدوين طرحي دو فوريتي براي تحريم شركت آيفون از سوي كشورهاي اسلامي هستند. iPhone1.jpg رئيس كميسيون امنيت ملي پيش از اين اعلام كرده بود كه 15 طرح براي مقابله با اقدامات آمريكا عليه ايران تدوين شده است كه به تدريج در كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.