درخواست پليس براي داده هاي موقعيت مكاني از گوگل افزايش يافته است

بر هيچ كس پوشيده نيست كه از زمان ظهور گوشي هاي هوشمند، پليس اين گجت ها را به عنوان گنجينه اي از اطلاعات بسيار ارزشمند به شمار مي آورد. مجله ي نيويورك تايمز به اين نتيجه رسيده كه درخواست هاي مراجع قانوني براي به دست آوردن اطلاعات از پايگاه داده تاريخچه ي لوكيشن موبايل گوگل، كه به صورت سازمان توسط گوگل با عنوان Sensorvault شناخته شده، در 6 ماه گذشته به شدت افزايش يافته است. اما حجم دقيق درخواست ها مشخص نيست؛ ممكن است در يك هفته فقط 180 درخواست وجود داشته باشد، حال آنكه در برخي موارد احتمال افزايش درخواست ها تا چند صد مورد نيز وجود دارد كه البته اين درخواست ها محدوديت هايي نيز دارند. اكثر اين درخواست ها از حكم نسبتاً جديد به نام «geofence» پيروي مي كنند و از گوگل مي خواهد اطلاعات مكاني هر دستگاهي را كه از يك منطقه ي معين طي يك دوره ي معين گذر كرده است، منتقل كند. گوگل در ابتدا داده ها را شناسايي مي كند، اما اگر اطلاعات پليس با اطلاعات دريافتي مطابقت كند و فرد يك مظنون يا شاهد باشد، سپس نام و ساير اطلاعات حساس او نمايش داده مي شود.موقعيت مكاني مشخصه ي پنهاني نيست و از سال 2009 در دسترس كاربران بوده است و حتي قبل از اينكه گوگل شروع به جمع آوري داده ها كند، از آن استفاده مي كردند. اما مردم نمي دانند كه گوگل اطلاعات را به صورت نامحدود نگه داري مي كند و اينكه تاريخ بسيار دقيقي برايش در نظر گرفتند تا تصوير حركت از يك خيابان به خيابان ديگر را نيز به محققان ارائه كند.هرچه وابستگي مراجع نظارتي به تاريخچه ي موقعيت مكاني افزايش پيدا مي كند، نگراني هاي قانوني و فني نيز بيشتر مي شود. متمم چهارم قانون اساسي ايالات متحده ي آمريكا خواستار محدوديت هرچه بيشتر جستجوها شده است، اما قانوني مشخص در مورد اينكه آيا جستجوهاي geofenced با اين استانداردها مطابقت دارد يا خير، حتي با فرايند محدود شدن گوگل، در دسترس نيست. هنوز برخي ادارات پليس نمي تواند اطلاعات را به درستي شناسايي كنند و با اين كار اطلاعات افراد بي گناه را آشكار مي كنند.اما بايد گفت اطلاعات به صورت صد در صدي مورد اعتماد نيست. زيرا تنها مشخص مي كند كه تلفن همراهي كه حساب كاربري گوگل را فعال كرده است در اين منطقه حضور دارد و به معناي حضور قطعي فرد در آن منطقه نيست. اين موضوع براي كاربراني كه از گوشي همراه آيفون استفاده مي كنند، پيچيده تر است، زيرا تنها برخي از كاربران از برنامهٔ گوگل مپ استفاده مي كنند و در اكثر موارد برنامه را اجرا نمي كنند. اگرچه داده هاي موقعيت مكاني به پليس كمك مي كند تا مسائل سخت و پيچيده را حل كند، اما هنوز آنقدر كامل نشده است تا افراد اشتباه را تشخيص ندهد.