ته نخ: اپراتور مجازي؛ نمايشي از سرمايه بانك ها و شركت ها؟

رسانه كليك – اپراتورهاي مجازي در ايران به موفقيت بالايي دست پيدا نكرده‌اند. در اين مطلب به بررسي اپراتور مجازي و عملكرد آن در بازار ايران مي‌پردازيم. اپراتورهاي مجازي (MVNOها) در ايران نه تنها موفقيت خاصي در كسب سهم بازار نداشتند بلكه بيشتر آنها با سرمايه‌گذاري بسيار زياد، به عنوان پروژه شكست خورده شناخته مي‌شوند. نام […]

نوشته ته نخ: اپراتور مجازي؛ نمايشي از سرمايه بانك‌ها و شركت‌ها؟ اولين بار در رسانه كليك. پديدار شد.

]]>