يك تيم حرفه اي بازي ويديويي از هوش مصنوعي شكست خورد!

هوش مصنوعي شركت ''اوپن اي آي''(OpenAI) توانست يك تيم حرفه اي از بازيكنان بازي استراتژيك Dota 2 را شكست دهد. اكنون اين هوش مصنوعي همه بازيكنان مدعي اين بازي را حريف مي طلبد. به گزارش ايسنا و به نقل از انگجت، بهترين بازيكنان بازي استراتژيك Dota 2 به دنبال افتخار شكست دادن هوش مصنوعي شركت ''اوپن اي آي'' هستند. نسخه پنجم اين هوش مصنوعي موسوم به ''OpenAI Five'' توانست پنج بازيكن از تيم OG كه در سال 2018 ميلادي موفق به كسب عنوان قهرماني جهان در اين بازي شده بودند را شكست داد. سيستم يادگيري عميق اين هوش مصنوعي با تكيه بر روش هاي تهاجمي و غير متعارف از جمله احياي فوري قهرمانان يا همان هيروهاي بازي در مراحل اوليه و انتخاب هيروهاي ارزشمند، موفق شد. تيم OG در حالي مبارزه را واگذار كرد كه اولين دور بيش از 30 دقيقه به طول انجاميد. شركت اوپن اي آي از اين رقابت استفاده كرد تا نشان دهد كه هوش مصنوعي مي تواند در كنار بازيكنان انساني بازي كند و از سبك بازي آنها ياد بگيرد. همگان مي توانند در اين نمايشگاه از 18 تا 22 آوريل با اين هوش مصنوعي در هر دو حالت تيمي و رو در رو بازي كنند، اما نبايد انتظار داشته باشند كه برنده شوند، بلكه تنها مي توانند ببينند كه اين هوش مصنوعي چقدر خوب است. البته اين هوش مصنوعي استراتژي هاي كوتاه مدت را ترجيح مي دهد و در حال حاضر محدود به بازي با مجموعه اي از قوانين محدود است. بنابراين انسان ها هنوز در تصميمات و استراتژي هاي درازمدت بهتر هستند. اوپن اي آي يك شركت پژوهشي غيرانتفاعي هوش مصنوعي(AI) است كه هدفش توسعه هوش مصنوعي بي ضرر(friendly AI) براي خدمت به بشريت است. اين شركت براي همكاري آزادانه با ساير مؤسسات و پژوهشگران پتنت ها و تحقيقات خود را به صورت عمومي منتشر مي نمايد. بخشي از انگيزه هاي بنيانگذاران اوپن اي آي، به ويژه ايلان ماسك و سام آلتمن به نگراني هايي كه در رابطه با تهديد هوش مصنوعي براي موجوديت هاي ديگر تصور مي شود، ذكر شده است. اين آخرين نمايش عمومي ربات OpenAI بود، بنابراين متأسفانه بعيد است كه در آينده شاهد چنين مسابقه اي بين هوش مصنوعي و بازيكنان حرفه اي باشيم. با اين حال اين پيروزي نشان مي دهد كه Five به اندازه كافي قدرتمند است تا نه تنها در بازي Dota 2 بلكه در بازي هاي ديگر با مكانيك هاي متفاوت موفق شود. توسعه چنين نوعي از هوش مصنوعي به لحاظ فني منجر به آموختن تكنيك هايي مي شود كه مي توانند در ربات ها و خارج از دنياي بازي استفاده شوند.