لاريجاني: سران قوا خواستار راه اندازي سريع تر شبكه ملي اطلاعات هستند

رييس مجلس شوراي اسلامي عصر يكشنبه، 25 فروردين ماه در ديدار با معاونان پارلماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي كشور خواستار راه اندازي هرچه سريع تر شبكه ملي اطلاعات شد. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه روان سازي فعاليت هاي اقتصادي و جلوگيري از فساد نيازمند راه اندازي شبكه ملي اطلاعات است، گفت: در جلسه سران قوا روي اين موضوع تاكيد شد و لازم است اين شبكه با مديريت و هماهنگي با وزارت ارتباطات هرچه سريع تر راه اندازي شود. براساس گزارشي كه خبرگزاري مجلس از اين ديدار منتشر كرده است، لاريجاني با بيان اينكه درباره برخي قوانين به خصوص قانون برنامه بخشنامه ها و آيين نامه هاي لازم از سوي دولت نگارش نشده است گفت: اين دولت در حوزه قوانين به خوبي عمل كرده اما بايد اين اشكالات را نيز برطرف كند. رييس قوه مقننه ادامه داد: مجلس تنها يك سال و چند ماه ديگر فرصت دارد و هنوز لوايح زيادي براي بررسي مانده است لذا لازم است دولت درباره اينكه كدام لوايح بايد در اولويت بررسي قرار گيرد به مجلس اطلاع دهد. رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان با بيان اينكه روان سازي فعاليت هاي اقتصادي و جلوگيري از فساد نيازمند راه اندازي شبكه ملي اطلاعات است، گفت: در جلسه سران قوا نيز اين بحث ضروري عنوان شد و در حال حاضر اين پروژه تا حدي در برخي دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما به يكديگر متصل نيست از اين رو لازم است وزارت ارتباطات به عنوان اصل باشد و ساير دستگاه ها با اين وازرتخانه همكاري كنند. رييس مجلس شوراي اسلامي آذر ماه سال گذشته نيز در بازديد از مركز تبادل ملي اطلاعات بر راه اندازي هرچه سريع تر شبكه ملي اطلاعات تاكيد كرده بود. واكنش رييس سازمان فناوري اطلاعات رييس سازمان فناوري اطلاعات در واكنش به سخنان رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: خوشبختانه آقاي لاريجاني سال گذشته بازديدي از وزارت ارتباطات و سازمان فناوري اطلاعات و پروژه دولت الكترونيكي داشتند و به همين خاطر با موضوع و پيشرفت كار آشنايي دارند. امير ناظمي افزود: ديدگاهي وجود دارد كه مي خواهد شبكه ملي اطلاعات را در تقابل با اينترنت قرار دهند. اما ما قائل به چنين تقابلي نيستيم و اين شبكه، بخشي از شبكه اينترنتي است كه مردم به آن دسترسي داشته و از آن استفاده مي كنند. وي با بيان اين كه بسياري از بسترهاي شبكه ملي اطلاعات در شبكه جهاني اينترنت قرار دارد گفت: برخي از بخش هاي شبكه نيز در لايه هاي مختلف زيرساخت، خدمات و محتوا مستقل هستند. رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اين كه شبكه ملي اطلاعات با اين نگاه راه اندازي شده و البته همواره جاي توسعه و تكميل دارد گفت: در سطح زيرساخت، شبكه ملي اطلاعات شامل يك بخش دسترسي هاي مردم به محتواي اينترنتي و يك بخش مستقلي مي شود كه نمونه آن اتصال سازمان هاي دولتي يا شبكه بانكي يا شبكه عدالت متعلق به قوه قضاييه است. ناظمي ادامه داد: در لايه محتوا، از طريق IXPها دسترسي به يك سري محتواي داخلي را جدا كرديم تا كاربران با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر به آنها دسترسي داشته باشد. به همين دليل ممكن است از خارج كشور به اين محتواها دسترسي وجود نداشته باشد. نمونه آن هم پخش آنلاين فيلم و ويدئو است و در بسياري از موارد كاربر ايراني بدون نياز به ورود به شبكه جهاني اينترنت، از محتواهاي داخلي به راحتي استفاده مي كند. وي با تاكيد بر اين كه تقابلي ميان نگاه ما در سازمان فناوري اطلاعات و نگاه رييس مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد گفت: در لايه خدمات نيز ما نگاه ويژه اي به اپليكيشن هاي مورد استفاده مردم داريم و مي كوشيم اپليكيشن هايي با ايمني و اطمينان و كيفيت بالا در اختيار كاربران ايراني قرار گيرد. رييس سازمان فناوري اطلاعات ادامه داد: از نظر ما اين كه بگوييم شبكه ملي اطلاعات يك نقطه پاياني دارد، حرف چندان فني نيست و نمي توان براي آن زمان شروع و پايان پروژه درنظر گرفت. چرا كه فناوري همواره در حال رشد است و هميشه نياز به توسعه به روز رساني احساس خواهد شد. ناظمي تاكيد كرد: راه اندازي شبكه ملي اطلاعات تناقضي با شبكه اينترنت ندارد و همه كشورهاي پيشرفته دنيا هم زيرساخت مستقل خود را براي انتقال داده ها دارد. وي با بيان اين كه كساني كه مي گويند پروژه شبكه ملي اطلاعات بايد زودتر به سرانجام برسد گفت: اي كاش به ما هم بگويند منظورشان از اين صحبت چيست. شوراي عالي فضاي مجازي الزامات شبكه ملي اطلاعات را تبيين كرده و براساس آن سند ما در حال كار هستيم. بنا بر تغيير فناوري شبكه ملي اطلاعات هر روز نياز به يك كار جديد دارد. براي مثال در بحث آي پي ها، از ورژن IPV4 به ورژن IPV6 فناوري تغيير كرد و ما هم در همه سازمان هاي دولتي اين تغيير را اعمال كرديم و در صورت نياز بخش خصوصي، برا يتغيير اين ورژن به آنها مشاوره مي دهيم. يك روزي ورژن جديدتري خواهد آمد و باز هم تغييرات در اين زمينه انجام خواهد شد.