ديدار مديران روابط عمومي شهرداري و شوراي شهر شيراز

رئيس روابط عمومي و امور بين الملل شوراي اسلامي شهر شيراز در ديدار از اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اين كلانشهر، بر ضرورت تعامل روابط عمومي دو نهاد شورا و شهرداري تأكيد كرد و گفت: اين تعامل منجر به تقويت روابط عمومي هر دو نهاد و بهبود ارتباط با افكارعمومي، رسانه ها و شهروندان مي شود. سعيد نظري ايجاد همدلي، همراهي و همگامي بين كاركنان شورا را از جمله نتايج حضور دهقاني، مديركل فعلي ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز در سمت مديركل پيشين حوزه شورا و امور شهرداري دانست و افزود: همگامي و هماهنگي بيشتر روابط درون سازماني شوراي شهر موجب تسريع در انجام امور و به تبع آن افزايش رضايت شهروندان مي شود. رئيس روابط عمومي و امور بين الملل شوراي اسلامي شهر شيراز اضافه كرد: دهقاني داراي سابقه عملكرد طولاني در شهرداري، شوراي شهر و ساير سازمان و نهادهاي شيراز بوده است كه اين تجربه مي تواند منجر ارتقاي جايگاه اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز و انعكاس هرچه مطلوب تر عملكرد مجموعه مديريت شهري شود. نظري در نشست صميمانه مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز با جمعي از كاركنان شوراي شهر، ضمن يادآوري مراحل پيچيده و زمان بر تصويب برنامه پنج ساله سوم شهرداري شيراز افزود: در فرآيند تصويب اين برنامه، اعضا و كليه حوزه هاي سازماني شورا از جمله مديركل حوزه شورا و امور شهرداري با صرف زمان و انجام كار كارشناسي تلاش كردند با اتخاذ ديدگاهي جامع، بتوانند قدمي مثبت در جهت تعالي شهر شيراز و رضايت هرچه بيشتر شهروندان بردارند. محمدرضا دهقاني، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز نيز در اين نشست گفت: با برنامه ريزي و بسترسازي مي توان ارتباط، تعامل و همگامي روابط عمومي دو نهاد شورا و شهرداري را تقويت كرد تا فعاليت ها و اقدامات مجموعه مديريت شهري نمود بهتري داشته باشد. دهقاني روابط عمومي را پل ارتباطي شهرداري با شهروندان و افكار عمومي دانست و افزود: ضروري است با تدوين استراتژي و به كارگيري راهبردهاي ارتباطي صحيح در راستاي ارتباط مؤثرتر و كارآمد با شهروندان گام برداريم. مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز ضمن تشكر از حضور جمعي از كاركنان شوراي شهر در اين نشست صميمانه، اضافه كرد: ايجاد يكپارچگي در مجموعه كاركنان شوراي شهر و همگام شدن آنها از جمله تلاش هاي صورت گرفته طي يك سال و نيم اخير بود كه اين مهم با همدلي كاركنان اين نهاد به نتيجه رسيد. احمد مغاره، رئيس امور اداري شوراي اسلامي شهر شيراز نيز در اين نشست يكپارچگي و تسريع در روند رسيدگي به امور را از نتايج مثبت ايجاد يكپارچگي در مجموعه كاركنان شوراي شهر دانست و افزود: دهقاني، مديركل پيشين حوزه شورا و امور شهرداري در اين همگامي نقشي كليدي ايفا كردند و موجب انسجام هرچه بيشتر كاركنان شوراي شهر شد. بر اساس اين گزارش، محمدرضا دهقاني مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز پيش از اين مشاور عالي شوراي شهر و مديركل حوزه شورا و امور شهرداري بوده است.