طرح دو فوريتي مجلس براي تحريم شركت «اپل»

طرح دو فوريتي مجلس براي تحريم شركت «اپل» به گزارش سيتنا، آنطور كه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، تعدادي از نمايندگان در حال تدوين طرحي دو فوريتي براي تحريم شركت اپل از سوي كشورهاي اسلامي هستند. رئيس كميسيون امنيت ملي پيش از اين اعلام كرده بود كه 15 طرح براي مقابله با اقدامات آمريكا عليه ايران تدوين شده است كه به تدريج در كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.