غرامت بسيار هنگفتي كه اپل از كوالكوم خواهد گرفت!

غرامت بسيار هنگفتي كه اپل از كوالكوم خواهد گرفت! پرونده شكايت غول تكنولوژي آمريكا، اپل، از كوآلكام كه از روز دوشنبه آغاز شده است، با 30 ميليارد دلار خسارت و غرامت، بزرگترين پرونده آنتي تراست در تاريخ است. به گزارش ايتنا از مهر، پرونده شكايت غول تكنولوژي آمريكا، اپل، از كوآلكام كه از ديروز آغاز شده است، با 30 ميليارد دلار خسارت و غرامت، بزرگترين پرونده آنتي تراست در تاريخ است.